• kezdőlap
 • kapcsolat
 • dokumentumok
 • MET Csoport
Adatkezelés

Online adatkezelési nyilatkozat

A TIGÁZ Tiszántúli Gázszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (TIGÁZ Zrt., székhely: 4200 Hajdúszoboszló Rákóczi u. 184. Cg.09-10-000109 Cégbíróság: Debreceni Törvényszék Cégbírósága), mint adatkezelő a Földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény és a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal jogelődje, a Magyar Energia Hivatal 25/2009. számú határozata szerinti egyetemes szolgáltatói és a 231/2009. számú határozat szerinti földgáz kereskedelmi működési engedélyek alapján végez lakossági és nem lakossági ügyfelek felé egyetemes szolgáltatási, továbbá nem lakossági ügyfelek felé földgáz-kereskedelmi tevékenységet, melyek kapcsán a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 125. §-ában foglalt felhatalmazás alapján kezeli a felhasználók meghatározott adatait.

Az ügyfélszolgálati szolgáltatások internet útján történő elérhetővé tétele érdekében a TIGÁZ Zrt. a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 125. §-ában meg nem nevezett további adatokat kezel az alábbiak szerint.

Az adatkezelés célja

Az adatkezelés célja az ügyfélszolgálati tevékenységek egyes elemeinek hozzáférhetővé tétele online ügyfélszolgálat keretében, ami a regisztrációt követően lehetőséget biztosít egyfelelől a felhasználónak egyes ügyfélszolgálati ügyek elektronikus úton történő intézésére a www.tigaz.hu, m.tigaz.hu, www.tigaz.com és m.tigaz.com weboldalakon, valamint a tigáz okostelefon alkalmazáson keresztül, másrészt pedig a TIGÁZ Zrt-nek arra, hogy ügyfélszolgálati tevékenysége körében elektronikus úton tartson kapcsolatot a felhasználóval.

Egyes adatok felhasználásra kerülnek a a www.tigaz.hu, m.tigaz.hu,www.tigaz.com és m.tigaz.com (továbbiakban “Weboldalak”) oldalak és az Apple App Store valamint a Google Play áruhazákból elérhető “tigáz” megnevezésű Android és iOs rendszereken futó okostelefon alkalmazás (továbbiakban “Alkalmazás”) megfelelő üzemelése érdekében.

A felhasználó erre vonatkozó külön, kifejezett hozzájárulása esetén a TIGÁZ Zrt. az adatokat felhasználja hírlevél valamint marketing célú megkeresések kézbesítéséhez is.

Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja az érintett személy hozzájárulása, mely a jelen nyilatkozatban foglalt információk alapján egyértelmű és részletes tájékoztatáson alapul.

Az elektronikus úton elérhető ügyfélszolgálati funkcióknak a felhasználók számára nem elektronikus úton történő elérhetősége nem függ az online ügyfélszolgálaton történő regisztrációtól. Az online ügyfélszolgálathoz történő hozzáférés igénylésével a felhasználó önként adja hozzájárulását a jelen dokumentumban meghatározott személyes adatok kezeléséhez.

Kezelt adatok

Az Online ügyfélszolgálat igénybevételéhez szükséges online regisztráció során a felhasználó szerződését a TIGÁZ Zrt. beazonosítja, és a sikeres regisztrációs folyamat végén az online ügyfélszolgálatban egy fiók alatt rögzítésre kerülnek az alábbi adatok:

 • e-mail cím
 • telefonszám

A Weboldalakon és Alkalmazásokban rendszer naplózási szolgáltatásokkal és a Google Analytics szolgáltatás segítségével a TIGÁZ Zrt. nyomon követi a felhasználói szokásokat. Ezek az információk semmilyen módon nem alkalmasak a felhasználó beazonosítására, az adatokat a TIGÁZ Zrt. statisztika formájában kapja meg az online szolgáltatások és webolda optimalizálása és fejlesztése érdekében.

Az online ügyfélszolgálattal kapcsolatos felhasználói tevékenységekre (lekérdezések, bejelentések, értesítések) vonatkozó alábbi, személyes adatnak nem minősülő adatokat rögzíti a TIGÁZ Zrt. a későbbi esetleges ügyfélpanaszok kivizsgálása és kezelése céljából:

 • IP cím
 • tevékenység tárgya és részletei

Az online ügyfélszolgálat használata során azonosítás céljából a Weboldalak böngészésekor az internetes böngészőben illetve az Alkalmazást futtató mobil eszközön bizonyos adatok tárolásra kerülnek pl. böngésző cookiek, gyorsítótár adatok. A cookiek-ról az alábbi címen érhető el bővebb tájékoztatás:www.adatvedelmiszakerto.hu/cookie. Ezek az adatok az online ügyfélszolgálat megfelelő működéséhez szükségesek, személyes információt nem tartalmaznak.

Az adatkezelő és az adatokhoz hozzáféréssel rendelkező személyek köre

Az adatokat a TIGÁZ Zrt. kezeli.

Az adatokhoz hozzáférnek

 • a TIGÁZ Zrt-vel munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személyek és
 • a TIGÁZ Zrt. megbízása alapján szerződés megkötését, leolvasást, számlázást, kézbesítést, díjfizetések és követelések kezelését illetőleg az ügyfélszolgálati tevékenység egészét vagy egyes elemeit mindenkor végző természetes személyek és gazdálkodó szervezetnek.

Adatfeldolgozás

Az e-mailen és okostelefon alkalmazáson keresztüli értesítések kiküldése kapcsán adatfeldolgozási műveleteket végez az e feladatok ellátására a TIGÁZ Zrt-vel mindenkor szerződéses kapcsolatban álló harmadik személy, aki jelenleg a Sense/Net Zrt. (1117 Budapest, Infopark sétány 1. I. ép. 5. em. 5., Cg. 01-10-046440)

Adattovábbítás

A TIGÁZ Zrt. az adatokat nem továbbítja harmadik fél részére, kivéve azt az esetet, amikor jogszabályon alapuló adatszolgáltatási kötelezettségének tesz eleget.

Az adatkezelés időtartama

A TIGÁZ Zrt. az adatokat az alábbi feltételek valamelyikének bekövetkeztéig kezeli:

 1. a TIGÁZ Zrt. és az érintett felhasználó között fennálló szerződéses kapcsolat megszűnése.
 2. Az érintett hozzájáruló nyilatkozatának visszavonása, regisztrációjának törlése vagy adatai törlésére irányuló kérelme.

Az A. pont szerinti esetben a TIGÁZ Zrt. az érintett szerződéses jogviszonyból eredő igényekre irányadó elévülési idő leteltét követően törli az adatokat.

A B. pont szerinti esetben a TIGÁZ Zrt. haladéktalanul törli nyilvántartásából az adatokat.

Adatkezeléssel kapcsolatos jogok

Az érintett a jelen tájékoztatón alapuló hozzájárulással érintett adatok vonatkozásában jogosult

 • tájékoztatást kérni személyes adatai kezeléséről,
 • kérni személyes adatainak helyesbítését,
 • személyes adatainak törlését vagy zárolását kérni.

Az érintett kérelmére a TIGÁZ Zrt. tájékoztatást ad a fentiek szerint érintett adatok köréről, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, adatfeldolgozó alkalmazása esetén az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá adattovábbítás esetén az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

A jelen tájékoztatás alapján tett hozzájáruló nyilatkozat bármikor, részben vagy egészben, korlátozás nélkül visszavonható postai úton (TIGÁZ Zrt., 4201 Hajdúszoboszló,Pf: 239), e-mailben az ugyfelszolgalat@tigaz.hu e-mail címen vagy személyesen a TIGÁZ Zrt. ügyfélszolgálati irodáiban.

Jogorvoslati lehetőségek

Jogellenesnek vélt adatkezelés esetén az érintett jogosult a TIGÁZ Zrt. adatvédelmi felelőséhez (4200 Hajdúszoboszló, Rákóczi u. 184.), a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c) vagy bírósághoz fordulni.

Adatkezeléssel kapcsolatos egyéb tudnivalók

Az adatok biztonsága érdekében Adatkezelő 256 bites SSL kapcsolódáson keresztül teszi lehetővé a weboldala, és azon keresztül az okostelefon alkalmazásához kapcsolódó, valamint egyéb nyilvántartásra szolgáló hardver és szoftver eszközök közötti adatforgalmat.

A weboldalak online ügyfélszolgálati funkcióinak eléréséhez, és megfelelő működéséhez Javascript parancsfájlok futtatásának, valamint Cookie-k engedélyezése szükséges a böngészőben, mely alapértelmezett esetben be van kapcsolva az internetes böngészők többségében.

A megfelelő felhasználói élmény valamint az adatainak biztonsága érdekében javasoljuk, hogy 2 évnél régebbi böngésző szoftvert ne használjon, frissítse azt, vagy töltse le a Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Internet Explorer vagy az Apple Safari legfrissebb verzióját.

Az adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-50212/2012