• kezdőlap
  • kapcsolat
  • dokumentumok
  • MET Csoport
vészhelyzet esetén hívja diszpécser szolgálatunkat: +36 80 300-300
Hírek

Tájékoztatás ingyenes közműcsatlakozásról

Tájékoztató a 2017. július 1-jén életbe lépett 2008. évi XL. törvény a földgázellátásról (továbbiakban: GET) 108. § (7) bekezdésével kapcsolatos módosításokról.

GET 108. § (7) bekezdése a díjmentességről:

„Mentes a csatlakozási díj és minden más, a földgázelosztónak fizetendő díj alól a legfeljebb 4 m3/óra névleges teljesítményű fogyasztásmérő beszerelése azzal, hogy ebben az esetben az elosztóvezeték építése 250 méterig díjmentes.”

2017. július 1. előtt hatályba lépett csatlakozási szerződések (a csatlakozási szerződés akkor lép hatályba, ha megtörténik mindkét fél általi aláírása és a csatlakozási díj befizetésre kerül) a hatályba lépésnek megfelelő jogszabályi környezet szerint értelmezendőek. Az alkalmazandó szabály szerint nem a gázigény beadásának dátuma, hanem a csatlakozási szerződés hatályba lépése a mérvadó.

Ha a Gázigénylő egy 2017. július 1. előtt beadott igénybejelentés alapján – elosztóvezeték vagy leágazó elosztóvezeték építésre vonatkozóan – megkötött csatlakozási szerződés megszüntetését kezdeményezi a fenti jogszabályváltozás miatt (vagy egyéb ok miatt), akkor a befizetett csatlakozási díjból a Tigáz Zrt. az addig felmerült összes igazolt költségének levonása után fennmaradt összeget fizeti vissza. Ha a Tigáz Zrt. összes igazolt ráfordítása már meghaladta a befizetett csatlakozási díj összegét, akkor nem történik visszafizetés. Amennyiben a csatlakozási pont már 2017. július 1-je előtt kiépült, a csatlakozási díjat a Tigáz Zrt. nem téríti vissza.

Jelenleg a Tigáz Zrt. módosított Üzletszabályzata az új jogszabályi előírások okán beadásra került a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) részére. Az Üzletszabályzat jóváhagyását követően adunk tájékoztatást a 2017. július 1. után hatályba lépő csatlakozási szerződéseket érintően a meglévő és leendő felhasználóink részére.