• kezdőlap
  • kapcsolat
  • dokumentumok
  • English
Média

Eni: fenntartható energiaforrás-fejlesztési integrált modell

A jövő kihívásai és az Eni modell

Az energiaszektor egyik legfőbb kihívása az energiához való hozzáférés és a klímaváltozás elleni harc közötti egyensúly megteremtése.

Amennyiben a globális hőmérséklet emelkedését 2°C alatt kell tartani, nem tudjuk kielégíteni a megnövekedett energia iránti szükségletet és a jelenlegi energiahordozó-összetétel mellett nem tudjuk biztosítani mindenki számára az energiaforrásokhoz való hozzáférést, tekintetbe véve, hogy a világ széntartalékának 2/3-át már elhasználtuk. Ezért a legfőbb kihívást az energiahordozó-összetétel átalakítása és a karbon-lábnyomunk csökkentése jelenti. Ezen kihívásokra való tekintettel az Eni a szilárd pénzügyi alapokra valamint a társadalmi és környezeti fenntarthatóság elveire építve dolgozta ki új modelljét, a kompetenciák, az innováció, a kockázatkezelés és megfelelőség, valamint a gazdaságélénkítő eszközök alkalmazásával:

  1. Egyedülálló együttműködési és fejlesztési modell a működési területünk országaiban;
  2. A kockázatok csökkentését valamint a társadalmi és környezeti hatások minimalizálását célzó működési modell
  3. Egyértelmű és következetes széndioxid-mentesítési ütemterv

Az Eni együttműködési modellje

Az Eni együttműködési keretrendszere támogatja a helyi fejlesztéseket, a társadalmi-gazdasági különbségek csökkentését valamint az érdekelt felek bevonását helyezi előtérbe.

Erre való tekintettel az Eni a lakosság energiával való ellátását, a villamos energiához való hozzáférés növelését, az energiahordozó-összetétel és a helyi gazdaságok diverzifikációját, a know-how és technológia átadását, valamint az egészségügy és az oktatás helyi fejlesztését tartja fő feladatának.

Az Eni külön hangsúlyt helyez az energiaforrások fejlesztésére, nem csak export, hanem a helyi lakosság ellátása céljából. A Földközi-tenger régiójában például az Eni biztosítja csaknem az összes líbiai erőmű gázellátását, évi több mint 5 milliárd köbmétert, fedezve a teljes elektromos áram igényt. Egyiptomban, ahol az Eni által kitermelt teljes gázmennyiség az országon belül kerül felhasználásra, a társaság együttműködik az ország energiafüggetlenségének megteremtésében, a közelmúltban felfedezett hatalmas Zohr gázmezők kiaknázásának köszönhetően. Az Eni a kitermelt gázmennyiséget 14 országban értékesíti, összesen évi 43 milliárd köbméter volumenben, és további 10 ország esetén a helyben kitermelt teljes gázmennyiséget a helyi fogyasztók ellátására fordítja.

Az összes nemzetközi olajvállalatok közül az Eni számít a vezető áramtermelőnek Afrika szub-szaharai régiójában, javítja a helyi lakosság energiához való hozzáférését, míg a gázfáklyázás mérséklésével a környezet érdekeit is szem előtt tartja.

Az energiaszektoron kívül, az Eni szerepet vállal a helyi projektek valamint a mezőgazdasági programok támogatásában, és segíti az adott ország gazdaságának diverzifikálását. A 2010-2015-ig terjedő időszakban a társaság mintegy 600 millió dollárt fordított több mint 4 millió ember életkörülményeinek javítására mezőgazdasági projektek, a vízellátás, az egészségügy és az oktatás támogatásán keresztül. Az elkövetkező 4 év során az Eni hasonló volumenű beruházásokat tervez ezeken a területeken.

Az Eni együttműködési modelljének egy másik területe a helyi szakértelem fejlesztése mellett való elköteleződés.

Az elmúlt 5 évben az Eni több mint 21%-kal növelte a helyi foglakoztatás arányát, a konszolidált leányvállalatainál a helyi munkaerő átlagosan 80%-os értéket ér el.

Az Eni működési modellje

A biztonság és a környezet a fő prioritás az Eni működési modelljében. Az utóbbi 3 év során az Eni érte el a legjobb iparági eredményeket a balesetek számának vonatkozásában. 2015-ben a társaság teljes baleseti mutatója 0,45 volt, ami jelentősen alacsonyabb érték az 1,3-as iparági átlagnál, miközben a cél továbbra is a munkabalesetek nullára való csökkentése.

Környezetvédelem terén az Eni szintén javította teljesítményét és mutatóit: a társaság a gázfáklyázás során elégetett gáz mennyiségét a 3/4-ére szorította vissza a 10 évvel ezelőtti értékekhez viszonyítva, továbbá célul tűzte ki, hogy 2025-re 0-ra csökkentse a rutin gázfáklyázási tevékenységet.

Az Eni feltárási stratégiája, mely a társaság további növekedésének motorja, a működési modell egyik alappillérének számít. Az Eni megerősítette a feltárásban érintett szervezeti egységeit és stratégiáját. Annak érdekében, hogy a feltárási tevékenységeket nagyobb vállalkozó szellemmel végezze, nagyobb hangsúlyt fektetve a kompetenciákra, jobban megfeleltetve az upstream stratégia többi, a felfedezett energiakincsek kiaknázásánál a piacra kerülési idő optimalizálását célzó elemével, az Eni egy kiegyensúlyozott kitermelési portfóliót dolgozott ki. Ez a portfólió a közeli területeken való kitermelési lehetőségek és néhány határon átnyúló kezdeményezés megfelelő kombinációját jelenti, mely a társaság számára gyors piacra kerülési időt és olyan volumeneket tud biztosítani, amelyek megfelelő alapot szolgáltatnak a készletek helyettesítésére és a tartós kitermelési növekedésre.

Az utóbbi 8 évben az Eni mintegy 12 milliárd hordó szénhidrogént fedezett fel, 1,2 USD hordónkénti egységáron, ez az eredmény 2,4-szerese annak a mennyiségnek, amit ez alatt az idő alatt kitermeltünk, jóval meghaladva a 0,3-as iparági átlagot.

Az Eni fejlődési modellje egyesíti az upstream alapelveket, ezáltal lehetővé teszi a források készletképzésének gyors nyomon követését. A fejlesztési tevékenységek kockázatainak mérséklése, a költségcsökkentés és a piacra kerülési idő javítása érdekében az Eni fokozatos megközelítési módot alkalmaz a projekt végrehajtásának szoros ellenőrzése mellett, miáltal az új projektek átlagos upstream költsége a 2014-es 30 USD / boe (hordónkénti olajegyenérték) árról körülbelül 20 USD / boe értékre csökkent.

Széndioxid-mentesítési ütemterv

Az Eni széndioxid-mentesítési hosszú távú integrált stratégiája az alábbiakon nyugszik:

  1. CO2 kibocsátás csökkentése és hatékonyságnövelés az Eni összes működési területén. A társaság 2010 óta 28%-kal csökkentette közvetlen széndioxid-kibocsátását, további célja, hogy 2025-re nullára redukálja a rutin gázfáklyázási tevékenységet, valamint, hogy 43%-kal mérsékelje a kitermelt hordónkénti kibocsátást.
  2. Alacsony széndioxid-kibocsátási portfólió fenntartása, valamint a földgáz mint üzemanyag használatának előmozdítása a villamosáram- termelésben és a közlekedésben.
  3. Megújuló energiaforrások alkalmazásának fejlesztése a működési területén található országokban, technológiai kutatások elősegítése.

A földgáz és a megújuló energiaforrások ötvözésével ideális alapokat teremthetünk az alacsony széndioxid-kibocsátású jövő elérése érdekében, egyben ez a leghatékonyabb megoldás a szén villamosáram-termelésből való kivezetésére.

A széndioxid-mentesítési stratégiánk egyik alappillére a földgáz használatának népszerűsítése. Az IEA (Nemzetközi Energia Ügynökség) jövőképe szerint az energia iránti globális igény a mostani adatokhoz képest 21%-kal növekszik 2030-ra, a szén továbbra is fő szerepet játszik majd az energiahordozó-összetételben, a teljes kereslet 20%-át elégítve ki, szemben a megújuló energiaforrások mindössze 4%-ával. Ez további növekedést okoz a teljes széndioxid-kibocsátásban, a 2013. évi 32 gigatonnáról 35 gigatonnára emelkedik a mennyiség 2030-ban.

A földgáz lehet a megújuló energiaforrások legjobb partnere a fenntartható jövő kialakításában. Környezeti szempontból a gáztüzelésű erőművek jóval magasabb hatékonyságúak, a széndioxid-kibocsátásuk fele a széntüzelésű erőművekének; költség szempontból a gáz igen nagy versenyelőnnyel bíró energiaforrás, mivel megbízható és biztonságos. Ezért a földgáz a legjobb energiaforrás, figyelemre méltó rugalmassággal képes biztosítani a villamosenergia-rendszerek ellátását. Továbbá a gáz széles körben áll rendelkezésre és könnyen hozzáférhető. Napjainkban az Eni portfóliájának 58%-át teszi ki a földgáz.

Múlt évben az Eni létrehozta az Energy Solutions (Energiaipari megoldások) elnevezésű részlegét, a társaság megújuló energiaforrások stratégiájának megvalósítására. Az Eni kidolgozott egy egyedi, jellegzetes és versenyképes készségekre alapuló üzleti modellt. Először is, globális jelenlétének és a gazdag ipari javakból álló portfóliójának köszönhetően az Eni számára sok lehetőség kínálkozik, mind földrajzi, mind technológiai szempontból. Másodszor a társaságnál rendelkezésre áll a nagy volumenű projektek levezényléséhez szükséges know-how, számos különböző területen, az upstream szektortól a downstream szektoron át a villamosenergia-termelésig. Harmadszor, az Eni élen jár a Kutatás+Fejlesztés terén. Végezetül a társaság képes arra, hogy többszörös és rugalmas pénzügyi eszközöket aktiváljon, az adott projekt és helyszín függvényében.

A közelmúltban az Eni számos nagyszabású megújuló energia projektet indított, mind Olaszországban, mind nemzetközi szinten. Olaszországban a társaság egy fontos kezdeményezésbe kezdett, egy úgynevezett „olasz projektbe" (Progetto Italia), amelynek célja, hogy az Eni ipari területein megújuló energia projekteket valósítson meg. Az Eni mintegy 15 projektet azonosított be eddig, mintegy 220 MWp összkapacitással, melyek zöme fotovoltaikus (napelemes) projekt. 2022-re valósulnak meg ezek a projektek. Olaszországon kívül az Eni már több üzemi méretű fotovoltaikus projektet indított Pakisztánban, Egyiptomban és Algériában, melyek befejezését 2018-ra tervezik, a teljes tervezett kapacitás mintegy 160 MWp. Az Eni hat végleges beruházási döntést (FID) tervez meghozni ez év végéig, mintegy 150 MWp teljes kapacitással. Ezeket az erőműveket 2017 vége és 2018 eleje között fejezik be, és csatlakoztatják rá a hálózatra. Ami a kibocsátásokat illeti, a jelenlegi projekt portfólióval az elkövetkező 20 év során mintegy évi 0,3 megatonna széndioxid-kibocsátást lehet elkerülni.

Az Eni vezérigazgatója, Claudio Descalzi, az Eni új küldetésével zárta prezentációját, mely a társaság modelljének alapelveit is magába foglalja.

"Energiaipari vállalat vagyunk.

Azon dolgozunk, hogy olyan jövőt építsünk, ahol mindenki hatékony és fenntartható módon férhet hozzá az energiaforrásokhoz.

Munkánk alapja a szenvedély és az innováció, az egyedi erősségeink és készségeink, a magasan képzett munkatársaink, valamint az a felismerés, hogy a sokféleség, mely működésünk és szerveztünk minden szeletét áthatja, olyan érték, amelyet ápolni kell.

Hiszünk a hosszú távú kapcsolatok értékében azon országok és közösségek vonatkozásában, ahol jelen vagyunk."