• kezdőlap
 • kapcsolat
 • dokumentumok
 • MET Csoport
vészhelyzet esetén hívja diszpécser szolgálatunkat: +36 80 300-300
Meglévő fogyasztóknak

Tájékoztatás
A közelmúlt jogszabályváltozásai miatt szükségszerűnek tartjuk tájékoztatni a meglévő és leendő fogyasztóinkat a felhasználói berendezéseik (rendszereik) létesítése vagy átalakítása során szerzett jogaikkal kapcsolatosan annak érdekében, hogy elkerülhessék a nem kívánt és lehetőség szerint szükségtelen többletköltségeket. Részletek

Meglévő fogyasztónál történő kapacitásnövelés

A folyamat főbb lépései:

 • A Fejlesztési Régió megvizsgálja, hogy a teljesítmény többlet a meglévő vezetékrendszeren kiszolgálható-e.
 • Amennyiben a bejelentett gázkészülék beépítésével egyidejűleg a gázigénylő teljesítménynövekményt nem igényel, azaz többlet teljesítményt nem köt le, mert a meglévő vagy új készülékeket tartalékként kívánja üzemeltetni, akkor a tartalék berendezés plombálása kötelező és teljesítmény regisztráló berendezés beépítése szükséges.
 • Amennyiben a gázigénylő többlet teljesítmény igényével a rendelkezésére álló, korábban lekötött hálózati kapacitást nem lépi túl, úgy csatlakozási díj nem szedhető. Ebben az esetben is meg kell kötni az Elosztói Csatlakozási Szerződést, ha az nem áll rendelkezésre (pl. nem fellelhető, nem egyértelmű, olvashatatlan, megrongálódott).

Tűzhelyátalány

A tűzhelyátalány mennyiség módosításához szükséges dokumentumok:

 • Tűzhely típusának módosításához:
  • a tűzhely vásárlását igazoló számla, ami alapján a pontos típus is beazonosítható, vagy
  • a tűzhely – a kérelemben szereplő felhasználási helyen történő – beüzemelését igazoló munkalap, vagy
  • a garanciajegy másolata, amely tartalmazza a tűzhely típusát.

  Amennyiben a felhasználó nem rendelkezik a tűzhelyátalány módosításhoz szükséges, fent említett dokumentumokkal, a TIGÁZ Zrt. általános mérőhely ellenőrzést végez a felhasználási helyen, majd a mérőhely ellenőrzés eredményének alapján módosítható a tűzhelyátalány mennyiség.

 • Szobaszám módosításhoz:
  • a társasház alapító okiratának másolata, vagy
  • földhivatali határozat, vagy
  • a tulajdoni lap másolata, amely tartalmazza a szobaszámot ebédlőre/étkezőre is kiterjedve, vagy
  • a közös képviselő által kiadott - ebédlőre/étkezőre is kiterjedő - szobaszámot igazoló nyilatkozat.

  Szobaszám módosítás esetén a TIGÁZ Zrt. mérőhely ellenőrzést nem végez, a tűzhelyátalány kizárólag az ebben a bekezdésben felsorolt dokumentumok alapján módosítható.

A fenti dokumentumok birtokában a tűzhelyátalány módosítását az NKM Földgázszolgáltató Zrt. ügyfélkapcsolati elérhetőségein keresztül (írásban vagy személyesen) kezdeményezheti, illetve személyesen ügyfélszolgálati irodáinkban.

Felhasználóváltás bejelentése

A Felhasználóváltás bejelentése nyomtatvány azokban az esetekben töltendő, amikor a felhasználó az elosztónál kezdeményezi a felhasználóváltást.

A formanyomtatvány abban az esetben érvényes, ha mindkét fél kitöltötte és aláírta.