• kezdőlap
  • kapcsolat
  • dokumentumok
  • MET Csoport
Szolgáltatóváltás

Tisztelt Ügyfelünk!

Tájékoztatjuk, hogy a TIGÁZ Zrt. a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (továbbiakban: Hivatal) jóváhagyásával, 2016. október 1-jei dátummal megszüntette földgáz egyetemes szolgáltatási tevékenységét.

A Hivatal a FŐGÁZ Zrt.–t (Fővárosi Gázművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság, 1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 20.) jelölte ki a TIGÁZ Zrt. egyetemes szolgáltatásban vételező földgáz fogyasztóinak átvételére, további ellátására. A szolgáltatóváltás a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvényben foglaltak szerint ment végbe.

A szolgáltatóváltással kapcsolatban egyetemes szolgáltatásban ellátott felhasználóinknak nem volt teendője.

A TIGÁZ Zrt. ügyfeleinek földgáz egyetemes-szolgáltatási szerződései az átadás időpontjában a törvény erejénél fogva automatikusan megszűntek, míg a FŐGÁZ Zrt.-vel a szerződés az átadás időpontjában a törvény erejénél fogva automatikusan létrejöttek, új szerződés megkötésére nem volt szükség. Az ellátás az átadás napjától a FŐGÁZ Zrt. részéről a jogszabályokban és a FŐGÁZ Zrt. egyetemes szolgáltató üzletszabályzatában foglalt feltételekkel valósul meg.

Az átadás-átvételi folyamat a szolgáltatás minőségét, zavartalanságát és folyamatosságát nem befolyásolta. A szolgáltatók szorosan együttműködtek a felhasználók szerződéseire vonatkozó adatok, információk átadásában, amelynek folyamata törvény által szabályozott.

A TIGÁZ Zrt. szabad piacon (nem egyetemes szolgáltatásban) ellátott felhasználóit semmilyen formában nem érinti a fenti egyetemes szolgáltatási működési engedély visszavonás. Továbbá a TIGÁZ-DSO Kft. földgázelosztási engedélyes (hálózat üzemeltetés) tevékenységét sem érinti ezen eljárás.

Gyakran ismételt kérdések

1. A szabadpiacon sem árul gázt az TIGÁZ Zrt. 2016. október 1-je után?

A TIGÁZ Zrt. szabadpiacon (nem egyetemes szolgáltatásban) ellátott felhasználóit semmilyen formában nem érinti az egyetemes szolgáltatási működési engedély visszavonás. Továbbá a TIGÁZ-DSO Kft. földgázelosztási engedélyes (hálózat üzemeltetés) tevékenységét sem érinti ezen eljárás.

2. Melyik szolgáltató vette át az ügyfeleket?

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal a FŐGÁZ Zrt.–t (Fővárosi Gázművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság, 1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 20.) jelölte ki a TIGÁZ Zrt. egyetemes szolgáltatásban vételező földgáz fogyasztóinak átvételére, további ellátására.

Az egyetemes szolgáltatásban ellátott felhasználók átadásának időpontja: 2016. október 01. napja volt.

3. Ki döntött arról, hogy kihez kerüljenek az ügyfelek?

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal.

4. Minden ügyfelet érintett ez a változás?

Kizárólag az egyetemes szolgáltatásban vételező felhasználókat érintette a változás. A TIGÁZ Zrt. szabad piacon (nem egyetemes szolgáltatásban) ellátott felhasználóit semmilyen formában nem érintette a fenti egyetemes szolgáltatási működési engedély visszavonás. Továbbá a TIGÁZ-DSO Kft. földgázelosztási engedélyes (hálózat üzemeltetés) tevékenységét sem érinti ezen eljárás.

5. Mikor került sor az átadás-átvételre?

A MEKH határozata értelmében, az egyetemes szolgáltatásban ellátott felhasználók átadásának időpontja: 2016. október 01. napja volt. A TIGÁZ Zrt. és a FŐGÁZ Zrt. sikeresen megvalósította a TIGÁZ Zrt. mintegy 1,2 millió egyetemes szolgáltatásban vételező földgázfogyasztójának átvételi folyamatát.

6. Miért 2016. október 01-je volt az átadás időpontja?

A biztonságos, zavartalan szolgáltatás biztosítására a szabályozó hatóság döntött az átadás-átvétel időpontjáról.

7. Az ügyfelek kapnak részletes tájékoztatót a szolgáltatóváltásról?

A TIGÁZ Zrt. minden ügyfelét írásban tájékoztatta az Őt érintő változásokról. A végszámlák kiállítására előreláthatóan 2016. október hónapban kerül sor. A végszámla mellett tájékoztató levelet küldünk a felhasználóknak.

A FŐGÁZ Zrt. is írásban tájékoztatja minden leendő ügyfelét.

8. Hol tudok a szolgáltatóváltással kapcsolatban tájékozódni?

A szolgáltatóváltás aktuális híreiről folyamatosan tájékozódhat www.tigaz.hu honlapunkon, megszokott ügyfélszolgálati elérhetőségeinken A FŐGÁZ Zrt. szolgáltatóváltással kapcsolatos tájékoztatását itt érheti el: http://szolgaltatovaltas.fogaz.hu/tigaz

9. A TIGÁZ Zrt. átadta az új szolgáltatónak az adataimat, elérhetőségemet?

Igen. A szolgáltatók szorosan együttműködtek a fogyasztók szerződéseire vonatkozó adatok, információk átadásában, amelynek folyamata törvény által szabályozott. Az átadás-átvétel sikeresen megvalósult.

10. A gáz minőségében történt változás?

Nem. A gáz minőségében nem történt változás.

11. Kellett-e bármilyen műszaki beavatkozást tenni a hálózatban, a gázkészülékekben?

Nem.

12. A szolgáltatatóváltás miatt le kellett cserélni a gázmérőket?

Nem.

13. A szolgáltatatóváltást követően, az új szolgáltató leolvassa a gázmérőt?

Nem. A FŐGÁZ Zrt. munkatársai a szolgáltatóváltás miatt személyesen nem keresik meg Önt. A TIGÁZ Zrt. és a FŐGÁZ Zrt. munkatársai Önnek nem visznek házhoz semmilyen pénzösszeget, nem kérnek helyszíni készpénzes kifizetést. A szolgáltatóváltás a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvényben foglaltak szerint történt, Önnek nem volt teendője.

Tájékoztatjuk, hogy a TIGÁZ Zrt., FŐGÁZ Zrt. részéről történő személyes megkeresés esetén munkatársaink minden esetben fényképes igazolvánnyal rendelkeznek.

14. A szolgáltatatóváltás miatt változik a gáz ára?

A szolgáltatóváltással összefüggésben a földgáz ára nem változik. A földgáz maximált árát az egyetemes szolgáltatásban a nemzeti fejlesztési miniszter rendeletben határozza meg.

15. Mindenkivel új szerződést köt a FŐGÁZ?

A TIGÁZ Zrt. ügyfeleinek földgáz egyetemes-szolgáltatási szerződései az átadás időpontjában a törvény erejénél fogva automatikusan megszűntek, míg a FŐGÁZ Zrt.-vel a szerződés az átadás időpontjában a törvény erejénél fogva automatikusan létrejön, az Ön részéről új szerződés megkötésére nincs szükség.

Az Ön ellátása az átadás napjától a FŐGÁZ Zrt. részéről a jogszabályokban és a FŐGÁZ egyetemes szolgáltató üzletszabályzatában foglalt feltételekkel valósul meg.

16. A szolgáltatóváltást követően a TIGÁZ Zrt-vel már nem lesz kapcsolatom?

Fontos tudni, hogy azon felhasználók, akinek a felhasználási helye a TIGÁZ-DSO Kft. elosztási területén van, továbbra is kapcsolatban maradnak a TIGÁZ-DSO Kft. munkatársaival.

Ők végzik többek között a hálózat karbantartását, fejlesztését, a hibaelhárítást, illetve a mérőórákhoz kapcsolódó egyéb feladatokat, a mérőóra leolvasását és a mérőcserét is.

2016. október 1-jét követően a műszaki és a földgázhálózat üzemeltetésével kapcsolatos ügyeket az ügyfelek a TIGÁZ-DSO Kft. ügyfélszolgálati csatornáin keresztül intézhetik. Hét új ügyfélszolgálati iroda (Eger, Érd, Debrecen, Miskolc, Nyíregyháza, Salgótarján, Szolnok), telefonos ügyfélszolgálat (06 – 80 - 180-380) valamint online ügyfélszolgálati funkciók állnak az ügyfelek rendelkezésére. A TIGÁZ-DSO Kft. ügyfélszolgálati tevékenységére vonatkozó részletes információ itt található: http://www.tigazdso.hu/ugyfelszolgalat

17. Milyen ügyekkel kell a jövőben a TIGÁZ Zrt. ügyfélszolgálatát keresni, illetve milyen ügyekkel kell a FŐGÁZ Zrt. ügyfélszolgálatához fordulni?

A szolgáltatóváltást követően, 2016. október 1-jétől, a korábbi TIGÁZ Zrt. felhasználóival kapcsolatos egyetemes földgázszolgáltatói tevékenységet a FŐGÁZ Zrt. látja el, amelynek részleteiről a FŐGÁZ Zrt. írásban tájékoztatja Önt.

2016. október 1-jétől a TIGÁZ Zrt. nem tudja fogadni mérőállás bejelentését, mivel beszüntette egyetemes gázszolgáltatási tevékenységét.

2016. október 27-étől már a FŐGÁZ Zrt. várja az Ön mérőállását a 06 (80) 40-55-40 vagy a 06 (1) 237-7777 telefonszámon, illetve az online ügyfélszolgálatán.

A 2016. október 1-je utáni szolgáltatással és szerződéssel kapcsolatos kérdéseikkel szintén a FŐGÁZ Zrt. ügyfélszolgálatát keressék (ugyfelszolgálat@fogaz.hu, vagy 1439 Budapest, Pf. 700 - www.fogaz.hu)

A korábbi, a TIGÁZ Zrt. által kibocsátott számlákkal, hátralékkal kapcsolatban továbbra is a TIGÁZ Ügyfélszolgálatot keresse a www.tigaz.hu honlapon feltüntetett elérhetőségeken, valamint a megszokott ügyfélkapcsolati csatornáinkon:

  • E-mail: ugyfelszolgalat@tigaz.hu
  • Telefon: +36 (40) 333-338.

18. Számlareklamáció vagy panasz esetén kihez fordulhatok 2016. október 1-je után?

A 2016. október 1-je utáni szolgáltatással és szerződéssel kapcsolatos kérdéseikkel szintén a FŐGÁZ Zrt. ügyfélszolgálatát keressék (ugyfelszolgálat@fogaz.hu, vagy 1439 Budapest, Pf. 700 - http://www.fogaz.hu).

A korábbi, a TIGÁZ Zrt. által kibocsátott számlákkal, hátralékkal kapcsolatban továbbra is a TIGÁZ Ügyfélszolgálatot keresse a www.tigaz.hu/kapcsolat oldalon feltüntetett elérhetőségeken:

  • E-mail: ugyfelszolgalat@tigaz.hu
  • Telefon: +36 (1) 803-6700.

19. Műszaki hiba esetén, hová fordulhatok 2016. október 1-je után?

A hálózat fejlesztését, karbantartását, a hibabejelentés fogadását, a hibaelhárítást, a mérőkhöz kapcsolódó egyéb feladatokat, a mérőleolvasást és mérőcserét továbbra is az illetékes földgázelosztó munkatársai végzik. A hibabejelentés telefonszámai nem változnak.

20. A szolgáltatóváltást követően, ki fogja leolvasni a gázmérőmet?

A mérőleolvasást és mérőcserét továbbra is az illetékes földgázelosztó munkatársai, vagy megbízottjaik végzik.

21. Ki kell fizetnem a TIGÁZ Zrt. által kiállított számlákat?

Igen. A szolgáltatóváltással a 2016. október 1-jét megelőző időszakra vonatkozó számlafizetési kötelezettsége a TIGÁZ Zrt. felé továbbra is fennáll.

Amennyiben tartozása van, kérjük, mielőbb egyenlítse ki hátralékát az alábbi elérhetőségeken:

  • bankkártyával az Online ügyfélszolgálaton keresztül (www.tigaz.hu/ugyfelszolgalat),
  • csekken, vagy
  • átutalással.

22. A TIGÁZ Zrt-től kapok a fogyasztásomról elszámoló számát? A szolgáltatóváltás miatti végszámla milyen mérőállás alapján készül?

Mérővel rendelkező fogyasztási helyek esetében a TIGÁZ Zrt. által kibocsátott utolsó számlájának záró mérőállását 2016. szeptember 30-i fordulónappal a jogszabály szerint az Ön földgázelosztója becsléssel határozza meg a legutolsó alkalommal leolvasott vagy diktált mérőállás és az Ön korábbi fogyasztási szokásainak figyelembevételével. A TIGÁZ Zrt. által kiállított számlán szereplő záró mérőállásnak meg kell egyeznie az első FŐGÁZ Zrt. számlán szereplő nyitó mérőállással. Mivel mindkét társaságnak ugyanazt a tarifát kell alkalmaznia a számlázásnál, az Ön számára kibocsátott számlákon szereplő mérőállás és a gázmérő szeptember 30-ai tényleges állása közötti kisebb eltérés Önt nem érinti hátrányosan. Átalánydíjas fogyasztási helyek esetében a TIGÁZ Zrt. záró számláját 2016. szeptember 30-i időszaki zárással bocsátja ki.

23. Mikortól kell a FŐGÁZ Zrt-nek fizetnem?

A FŐGÁZ Zrt. írásban tájékoztatja Önt arról, hogy mikor küldi meg Önnek első számláját. A FŐGÁZ Zrt. által kiállított első számla induló mérőállásának meg kell egyeznie a TIGÁZ Zrt. által. kiállított végszámla záró mérőállásával.

2016. októberben kapja meg a TIGÁZ Zrt. által kiállított végszámláját, amely 2016. szeptember 30-ai fordulónappal kerül kiállításra. A végszámla kifizetésére a megszokott 8 naptári nap áll rendelkezésre. Kérjük, a megadott határidőig fizesse be számláját! Amennyiben az Ön egyenlege túlfizetést mutat, ezt visszafizetjük Önnek az elszámolást követő 8 napon belül.

Az október végén postázott végszámlák fizetési határideje átcsúszhat novemberre, így előfordulhat, hogy a szeptember havi számla és az október hónapban postázásra kerülő végszámla időben egymáshoz közel érkezik meg Önhöz.

24. Milyen mérőállástól kezd az új szolgáltató számlázni?

A FŐGÁZ Zrt. által kiállított első számla induló mérőállásának meg kell egyeznie az TIGÁZ Zrt. által kiállított végszámla záró mérőállásával.

25. Jelenleg csoportos beszedési megbízással fizetek. A szolgáltatóváltást követően is tovább él a felhatalmazásom?

Tájékoztatjuk, hogy a TIGÁZ javára, az Ön által csoportos beszedési megbízás teljesítésére adott felhatalmazást a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 115/C § (3c) bekezdés értelmében a szolgáltatóváltást követő 46. naptól úgy kell tekinteni, mintha Ön azt a FŐGÁZ Zrt. részére adta volna meg.

Így a TIGÁZ javára adott felhatalmazás kedvezményezettje 2016. november 15-től a FŐGÁZ Zrt. lesz. Ez azt jelenti, hogy e napig Ön a TIGÁZ Zrt.-nek, ezt követően pedig a FŐGÁZ Zrt.-nek fog fizetni csoportos beszedési megbízással. A kedvezményezett megváltoztatása automatikus, Önnek ezzel kapcsolatban nincs tennivalója.

Felhívjuk ügyfeleink figyelmét, hogy a változás miatt, a 2016. november 14. után a TIGÁZ Zrt. által kiállított helyesbítő számlák fizetési módja a korábban megszokott csoportos beszedési megbízás helyett csekkes lesz.

26. Új szolgáltatómnak hogyan tudom bejelenteni mérőállásomat?

Tájékoztatjuk, hogy a szolgáltatóváltást követően már a FŐGÁZ Zrt. felé kell bejelentenie a mérőállását. Diktálásra először október 27. és november 9. között lesz lehetőség, a FŐGÁZ által postán küldött tájékoztató levélben szereplő azonosítók megadásával.

27. Mi történik, ha a végszámlám túlfizetést mutat?

Amennyiben az Ön egyenlege túlfizetést mutat, ezt visszafizetjük Önnek az elszámolást követő 8 napon belül.

28. Hol van FŐGÁZ ügyfélszolgálati iroda és hol találok információt a nyitva tartásról?

A FŐGÁZ ügyfélszolgálati irodák elérhetőségéről és nyitva tartásáról a www.fogaz.hu honlapon tájékozódhat, vagy érdeklődjön a FŐGÁZ Zrt. telefonos ügyfélszolgálatán.

29. Eddig e-számlával /díjneten fizettem a számláimat, van ezzel kapcsolatban teendőm a szolgáltatóváltás miatt?

Az utolsó, TIGÁZ Zrt. által, 2016. szeptember 30-i fordulónappal kiállított végszámlát még e-számlán/díjneten keresztül kapja.

30. A TIGÁZ Zrt.-nél jelenleg részszámlás/diktálós felhasználó vagyok, a szolgáltatóváltást követően is az maradok?

FŐGÁZ Zrt. a szolgáltatóváltást megelőzően írásban tájékoztatja arról, hogy mikor és milyen módon fizetheti számláit.

31. Előre fizető mérőm van. Engem is érint a változás?

Igen. Az egyetemes szolgáltatásban ellátott felhasználók 2016. október 1. napjától új szolgáltatóhoz, a FŐGÁZ-hoz kerültek. Az előre fizető mérőn keresztül vételező felhasználóink, köztük az Ön figyelmét is felhívtuk arra - korábbi, Önnek levélben küldött tájékoztatásunkban -, hogy mielőbb kezdeményezze a szolgáltató- (kereskedő-) váltást a TIGÁZ Zrt.-től a FŐGÁZ Zrt.-hez.

Ugyanis az előre fizető mérővel rendelkező felhasználási helyek esetében a szolgáltatóváltás csak helyszíni átállítás mellett valósulhat meg, melynek során a területileg illetékes földgázelosztó munkatársai fel kell, hogy keressék az Ön felhasználási helyét, annak érdekében, hogy elvégezzék a szükséges átalakításokat, leolvassák, illetve az új szolgáltatónak megfelelő konfigurációval lássák el az előre fizető mérőjét.

Azoknál a felhasználóknál, akik sajnálatos módon nem kezdeményezték időben a szolgáltatóváltást, a műszaki átállítás elmaradt, így ők 2016. október 1-jétől a TIGÁZ Zrt.-nél már nem tudják tölteni feltöltőkártyájukat. A FŐGÁZ Zrt.-től is csak azután tudnak földgázt vásárolni, ha megtörténik a felhasználási helyükön a mérő helyszíni átállítása és a kártya cseréje.

Kérjük, ha Önnél előrefizetős mérő van, és eddig nem váltott, minél hamarabb vegye fel a kapcsolatot a területileg illetékes földgázelosztó ügyfélszolgálatával, hogy a mérő átállítását minél előbb végre tudják hajtani.

32. Visszatéríti a TIGÁZ a behajtási költségátalány díjat, amit befizettem?

A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 6.K.33.368/2016/2 számú elsőfokú határozatában - egyebek mellett - a per jogerős elbírálásáig felfüggesztette a TIGÁZ azon kötelezettségének a végrehajtását, hogy a behajtási költségátalány címén beszedett összegeket a felhasználók részére visszatérítse. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy amíg a bíróság ezen határozata hatályban van, a folyamatban lévő per lezárultáig a TIGÁZ-nak nem kell visszatérítenie a már befizetett díjakat. A per lezárultakor a TIGÁZ a bíróság végső döntésének megfelelően fog eljárni, és erről tájékoztatni fogja az érintetteket.


Utoljára módosítva: 2016.10.13.