• kezdőlap
  • kapcsolat
  • dokumentumok
  • English
Társaságunk

Eni logó

A "hatlábú kutyát" eredeti formájában Luigi Broggini (híres szobrász, tervező és festőművész) tervezte, 1952-ben. Az embléma szimbolikája sokáig vitatott volt, a cég hivatalos magyarázata szerint a képzeletbeli állat hat lába utalás a gépkocsi négy kerekének és a vezető két lábának szimbiózisára, a szájából kicsapó láng az energiát jeleníti meg. Ez a modern kentaurt idéző figura ugyanakkor emlékeztet a Niebelung mondakör szereplőire vagy az afrikai mitológiában felbukkanó állatokra, melyek szokásosnál több lába természetfeletti erejükre utalt. Az emblémán később számos finomítást végeztek, beleértve a cégnév mai tipográfiájának kialakítását: a fekete betűvonalak közepén húzódó fehér sáv az úttestre enged asszociálni. A sárkányszerű kutya az erőt, energiát, és gyorsaságot jelképezi Olaszországban és szerte a világon.

Az embléma napjainkban

Az Eni mára teljes körű energiaszolgáltatóvá fejlődött, így természetes és szükségszerű, hogy imázsa is fejlődjön, hiszen ezen keresztül jelenik meg több mint 70 országban, amelyben működik.

Az egyre erősebb piaci versenyhelyzet még szükségesebbé teszi ezt a változtatást, abba az irányba terelve a társaságot, hogy egyetlen identitásnak tekintse magát, és bár számos szektort ölel fel a működése, mégis egységes hangon szólaljon meg és egységes márkaként szerepeljen.

Elemzés alá véve azon elemeket, melyek legjobban szolgálhatják a megkülönböztetés és a társaság alapját képező értékrendszerek meghatározásának célját, két alapvető igény merült fel, melyek az új arculat megalkotásának szempontjából kulcsfontosságúak:

  • egyetlen hang és egyetlen név alatt egyesíteni a piacokat és különböző körülményeket, melyekben az Eni működik
  • grafikai eszközökkel megjeleníteni az Eni dinamizmusát, közvetlenségét, nyitottságát és integráló szerepét.

Az elemzésben részt vett minden partner, aki a napi munka során kapcsolatba kerülhet a társasággal, az érdekelt felektől és véleményformálóktól kezdve az ügyfeleken át a munkatársakig bezárólag.

A kutatások mindezidáig igazolták az egységes márka nagyobb eredményességét és az egységes kommunikáció szükségességét.

Az új megoldás egy olyan társaságot jellemez, amely hallgat a környezetére, figyelembe veszi a működési területén jelentkező szükségleteket, és nyitott a folytonosan változó piac által megfogalmazott kihívásokra.

Ezen értékekkel összhangban az Eni egy olyan, a múlt értékeit képviselő elemeket megőrző logót hozott létre, mely kifejezi egy folyamatosan fejlődő, integrált társaság vállalkozó szellemét, egy olyan vállalatét, amely figyelmének középpontjába a működési területével kapcsolatos kötelezettségeit és minden tárgyalópartnerével kialakított kapcsolatát helyezi.

Az új logó maga a mozgás. Megtartja azon erős elemeket, melyek mindig az Eni részét képzeték, mint a hatlábú kutya, a sárga négyszög és a duplavonalas betűk, ugyanakkor innovatív elemeket is magába foglal. A hatlábú kutya kiemelkedik a négyszögből, mozgásba lendülve egy új társasági valóság felé halad. A betűkép az eredeti maradt, de az alját levágták és kisbetűvel szedték, hangsúlyozva azt a közvetlenséget és egyenlő partnerséget, melyet az Eni érdekelt feleivel szemben kialakít és képvisel. A logó így, történetében először, interaktívvá válik, és elemei szét is választhatók egymástól, hogy még jobban kiemeljék a társaság fő jellemző vonásait: az Eni egy nyitott, dinamikus és integrált vállalat.

(forrás: www.eni.com)