• kezdőlap
  • kapcsolat
  • dokumentumok
  • MET Csoport
vészhelyzet esetén hívja diszpécser szolgálatunkat: +36 80 300-300
Társaságunk

Etikai Kódex

Felelősségünk

Részvényesi érték

Az üzleti életben hatékonyan és jövedelmezően veszünk részt, hogy a piaci elvek betartása mellett óvjuk részvényeseink befektetéseit. Tevékenységeinket üzleti portfólió elemeknek tekintjük, amelyek értékét folyamatosan maximalizáljuk.

Vevőink elégedettsége

Vevőink elégedettségét sokszínű igények kielégítésére alkalmas, értékes termékeinkkel és szolgáltatásainkkal, valamint korszerű kereskedelmi technikák kifejlesztésével nyerjük el.

Társadalmi felelősségvállalás

Tevékenységünk során szem előtt tartjuk a társadalmi felelősségvállalás fontosságát, és amennyire csak lehetséges, támogatjuk a helyi közösségeket céljaik elérésében.

Munkavállalóink iránti felelősség

Méltányos és versenyképes fizetéssel ismerjük el munkavállalóink teljesítményét és erőfeszítéseit. Olyan munkahelyi környezetet biztosítunk, amely ösztönzi az emberi tehetség növekedését és

Egészség-, biztonság-, környezetvédelem- és minőségközpontúság

A fenntartható fejlődés iránti elkötelezettségünkkel összhangban mindent megteszünk azért, hogy technológiánk, munkahelyi gyakorlataink, termékeink és szolgáltatásaink ne legyenek káros hatással az emberi egészségre és a környezetre. A tevékenységünkkel összefüggő egészségi, biztonsági és környezeti kockázatokat biztonságos munkafeltételek kialakításával, és környezetvédelmi teljesítményünk folyamatos javításával csökkentjük. Munkavállalóink egészségének megóvása érdekében mindig az elvárható legnagyobb gondossággal járunk el. Tevékenységünk végzése során a minőségközpontúság alapkövetelménykéntjelenik meg.

Üzletvitelünk

Jogtalan előny tilalma

Tevékenységünk során ragaszkodunk a méltányosság és feddhetetlenség elveihez, és ugyanezt várjuk el üzleti partnereinktől. Elíteljuk a jogtalan előny felkínálásának vagy elfogadásának minden formáját. Nem bátorítjuk ajándék felajánlását és átvételét.

Átláthatóság

Ügyleteink teljesítését, nyilvántartását és rendszeres ellenőrzését a nemzetközi szabványokkal összhangban végezzük. Célunk a legjobb piaci gyakorlat kialakítása a vonatkozó jogszabályi rendelkezések, valamint a rögzített belső szabályok fi I em I I.

Érdekérvényesítés

Tevékenységeinket jóhiszeműen és tisztességes módon, az adott ország vonatkozó törvényeinek és jogszabályainak betartásával, kizárólag törvényes eszközökkel végezzük. Munkavállalóinknak nem tiltott a politikai szerepvállalás, de ilyen esetben nem használhatják fel a MET nevét és nem cselekedhetnek a MET Csoport érdekeivel

Információ védelme és átadása

Készséggel teszünk eleget a lakosság vagy az ügyfeleink részéről érkező, információval kapcsolatos jogos megkereséseknek. Kötelezettségünknek tartjuk az ügyfeleinktől és munkavállalóinktól kapott, illetve üzleti partnereinktől bekért titkos és bizalmas információk védelmét.

A társaság üzleti érdekeinek és vagyonának védelme

Összeférhetetlenség

Munkavállalóinktól elvárjuk, hogy elejét vegyék a magánjellegü érdekeltségeik és a vállalatnál betöltött pozíciójuk között feszülő bárminemű érdekellentétnek.

Bennfentes értékpapír-kereskedelem és tanácsadás

A nyilvánosan forgalmazott értékpapírok tisztességes piaca mellett kötelezzük el magunkat. A bennfentes értékpapír-kereskedelem minden országban

bűncselekménynek minősül, ahol a társaság üzleti tevékenységet folytat. Ezzel kapcsolatban nem csak a vonatkozó jogszabályok maradéktalan betartását követeljük meg, hanem a bennfentes értékpapír-kereskedelem és tanácsadás látszatának

Ugyanakkor nem kívánjuk korlátozni munkatársaink azon jogát, hogy megfelelő személyes befektetéseket hajtsanak végre, sem a társaságok jogát, hogy törvényesen feltárják és felhasználják belső információikat szokásos üzleti tevékenységük során.

A szellemi tulajdon védelme

A MET Csoport egyik fő célkitűzése, hogy minden jelentős szellemi tulajdona tekintetében megteremtse, megvédje, fenntartsa és megóvja jogait, a szellemi tulajdont pedig felelősségteljes módon használja fel. Saját szellemi tulajdonunk védelme mellett másoknak a szellemi tulajdonhoz fűződő jogait is tiszteletben tartjuk.

A vállalaton belül

A diszkrimináció elkerülése

A MET Csoport elkötelezett a diszkrimináció minden formájának tilalma mellett. Munkavállalóink számos különböző országból származnak; célunk a kulturális sokszínúség és egy nemzetközi csapat létrehozása.

A tájékoztatás és a véleménynyilvánítás joga

Elkötelezettek vagyunk a munkaviszonyra és az érdekképviseletek működésére vonatkozó törvények, elołrasok betartásában. Az Európai Szociális Charta szellemében elismerjük a munkatársak és az érdekképviseletek azon jogát, hogy rendszeres és érthető formában tájékoztatást kapjanak a MET Csoport gazdasági és pénzügyi helyzetéről, valamint hogy véleményt nyilváníthassanak, elsősorban azokról a tervezetekről, amelyek jelentős hatást gyakorolhatnak a foglalkoztatási helyzetre.