• kezdőlap
  • kapcsolat
  • dokumentumok
  • MET Csoport
vészhelyzet esetén hívja diszpécser szolgálatunkat: +36 80 300-300
Társaságunk

Minőségirányítás

Társaságunk alapításától minőségirányítási rendszerbe foglaltan végzi tevékenységeit. E rendszer - ISO 9001-es szabvány szerinti - megfelelőségét először 2007 novemberében igazolta független tanúsító a Magyar Bányászati és Földtani Hivatallal együttműködve, mely minősítés folyamatosan fenntartott.

Irányítási rendszerünk fejlesztése során figyelembe vettük „A földgázellátásról” szóló 2008. évi XL. Törvény és végrehajtási rendeletében foglaltakat. 2010-re megteremtettük az MSZ EN ISO 9001:2009 szabvány szerinti rendszertanúsítás feltételeit, amikor független tanúsító szervezet igazolta, hogy társaságunk működése megfelel a fenti szabvány követelményeinek.

A TIGÁZ filozófiája elválaszthatatlan részének tekinti a minőségi szolgáltatás, az egészségvédelem, a biztonságtechnika és környezetvédelem kérdéskörét. Ennek szellemében 2010-ben elkötelezte magát, hogy tevékenységét a munkaegészséggel, -biztonsággal és környezetvédelemmel kapcsolatos előírásokkal és elvárásokkal (az MSZ EN ISO 9001:2009, az MSZ EN ISO 14001:2005 és az MSZ 28001:2008 szerint) összhangban fejtse ki. Meghatározta azt az elvet, melynek mentén haladva definiálta a TIGÁZ szintű, új Integrált Irányítási Rendszer (IIR) fejlesztési lépéseit.

2011 novembere óta Integrált Irányítási Rendszer működik a Vállalatnál. (Az ISO 9001:2008/MSZ EN ISO 9001:2009 szabvány szerinti minőségirányítási rendszert, az ISO 14001:2004/ MSZ EN ISO 14001:2005 szabvány szerinti környezetirányítási rendszert, az OHSAS 18001:2007/MSZ 28001:2008 szabvány szerinti munkahelyi egészségvédelem és biztonság irányítási rendszerét Integrált Irányítási Rendszerként tartjuk fenn és fejlesztjük folyamatosan.) 2016. évben az Integrált Irányítási Rendszer 2014-17-es tanúsítási időszakának II. felügyeleti auditja sikeresen, eltérés nélkül lezárult.

Az új szabványok (ISO 9001:2015/MSZ EN ISO 9001:2015 és az ISO 14001:2015/ MSZ EN ISO 14001:2015 szabványok, valamint az OHSAS 18001:2007/MSZ 28001:2008 szabvány) szerinti okiratmegújító auditra 2017. júniusában kerül sor. A megfelelést igazoló okiratok mindkét társaság honlapján megtalálhatók.

A felső vezetés a rendszerrel való azonosulását az IIR politikában és az erre épülő célokban fogalmazta meg. E célok megvalósításához az IIR rendszer a folyamatok és erőforrások állandó fejlesztésére, a megelőző intézkedésekre, valamint a menedzsment rendszerfelügyeleti tevékenységére helyezi a hangsúlyt. 
Az irányítási rendszer hatékony működéséhez szükséges munkavállalói elkötelezettséghez differenciált oktatási, képzési programokat alkalmazunk.

Célunk, hogy minőségi szolgáltatásokkal nyerjük el és erősítsük ügyfeleink bizalmát, mert tudjuk, hogy

„TÁRSADALMI FELELŐSSÉGÜNK A BIZTONSÁGOS SZOLGÁLTATÁS!”

Munkánk során kiemelt figyelmet fordítunk a környezetvédelemre, mely pl. környezeti terhelésünk folyamatos csökkentésén keresztül valósul meg.

Feladataink ellátásához korszerű és biztonságos munkakörnyezetet alakítunk ki, ami hozzájárul a kockázatok csökkentéséhez.

Partnereinkkel, szállítóinkkal szoros kapcsolatot ápolunk, így biztosítva az elvárások kölcsönös megértését, szolgáltatásunk javítását.

Tovább az okiratokhoz

A témakörrel kapcsolatban felmerülő kérdéseit a következő e-mail címre küldheti: minosegiranyitas@tigaz.hu