• kezdőlap
  • kapcsolat
  • dokumentumok
  • English
Társaságunk

Minőségirányítás

Minőségirányítás

Magyarországon 1856-ban kezdődött el a vezetékes városi gázgyártás és szolgáltatás Budapesten.

A nagyobb biztonságot, komfortot nyújtó vezetékes földgázszolgáltatás alapjai - 1927-től - Hajdúszoboszlón teremtődtek meg. A társaság 1940-ben Földgáz Rt. néven alakult meg és 1965-től az Országos Kőolaj- és Gázipari Tröszt (OKGT) tagvállalata lett - magába olvasztva a helyi, általában városi gázt szolgáltató vállalatokat. A Tigáz 1991-től önálló állami vállalatként működött, majd 1993-ban részvénytársasággá alakult.

A Tigáz tizenegy megyére kiterjedő, közüzemi szolgáltatást végző – az Eni többségi tulajdonában lévő – társaság, mely a törvényi szabályozásokkal összhangban 2009. július 1-ével közüzemi szolgáltatóból átalakult Egyetemes Szolgáltatóvá. Budapesten és Magyarország 11 megyéjében (Bács-Kiskun, Borsod-Abaúj-Zemplén, Csongrád, Fejér, Hajdú-Bihar, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Komárom-Esztergom, Nógrád, Pest és Szabolcs-Szatmár-Bereg), az ország területének 1/3-án nyújt egyetemes földgázszolgáltatást, továbbá – a szabadpiaci ügyfelek teljes portfóliójának értékesítéséig – Magyarország területén végzett szabad piaci földgázkereskedelmi tevékenységet.

2015 júniusában a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal 2016. október 1-jei határidővel a vállalat kérésére visszavonta a Tigáz Zrt. egyetemes gázszolgáltatási engedélyét, valamint  ugyan ezen év tavaszán sor került a szabadpiaci ügyfelek teljes portfóliójának értékesítésére, ezt követően a társaság csak egyetemes szolgáltatásokkal és kerekedelmi tevékenységgekkel kapcsolatos utókövetési feladatokat lát el

Társaságunk a múlt század utolsó éveiben tevékenységeit minőségirányítási rendszerbe foglalta. Az első független fél általi rendszertanúsításra 1997-ben került sor, mely, azóta folyamatosan fenntartott.

Irányítási rendszerünk fejlesztése során figyelembe vettük "A földgázellátásról" szóló 2008. évi XL. Törvény és végrehajtási rendeletében foglaltakat. 2010-re megteremtettük az MSZ EN ISO 9001:2009 szabvány szerinti rendszertanúsítás feltételeit, amikor független tanúsító szervezet igazolta, hogy társaságunk működése megfelel a fenti szabvány követelményeinek.

A Tigáz Csoport - melyet a TIGÁZ Zrt. és a TIGÁZ-DSO Kft., mint jogilag önálló vállalatok alkotnak - filozófiája elválaszthatatlan részének tekinti a minőségi szolgáltatás, az egészségvédelem, a biztonságtechnika és környezetvédelem kérdéskörét. Ennek szellemében 2010-ben elkötelezte magát, hogy tevékenységét a munkaegészséggel, -biztonsággal és környezetvédelemmel kapcsolatos előírásokkal és elvárásokkal (az MSZ EN ISO 9001:2009, az MSZ EN ISO 14001:2005 és az MSZ 28001:2008 szerint) összhangban fejtse ki. Meghatározta azt az elvet, melynek mentén haladva definiálta a Tigáz Csoport szintű, új Integrált Irányítási Rendszer (IIR) fejlesztési lépéseit.

2011 novembere óta Integrált Irányítási Rendszer működik a Tigáz Csoport-nál. (Az ISO 9001:2008/MSZ EN ISO 9001:2009 szabvány szerinti minőségirányítási rendszert, az ISO 14001:2004/ MSZ EN ISO 14001:2005 szabvány szerinti környezetirányítási rendszert, az OHSAS 18001:2007/MSZ 28001:2008 szabvány szerinti munkahelyi egészségvédelem és biztonság irányítási rendszerét Integrált Irányítási Rendszerként tartjuk fenn és fejlesztjük folyamatosan.) 2016. évben az Integrált Irányítási Rendszer 2014-17-es tanúsítási időszakának II. felügyeleti auditja sikeresen, eltérés nélkül lezárult. A megfelelést igazoló okiratok mindkét társaság honlapján megtalálhatók.

Az új szabványok szerinti (ISO 9001:2015/MSZ EN ISO 9001:2015 és az ISO 14001:2015/ MSZ EN ISO 14001:2015 szabványok, valamint az OHSAS 18001:2007/MSZ 28001:2008 szabvány) okiratmegújító auditra 2017. júniusában kerül sor.

A földgázellátásról rendelkező 2008. évi XL. törvény értelmében 2015. február 28-a után csak az a földgázfogyasztás elszámolása alapjául szolgáló számla érvényes, amely megfelel a törvényben meghatározott feltételeknek és a törvényben előírt tanúsító szervezet tanúsítja a számlázási rendszer és az azzal összefüggő alrendszerek általános információbiztonsági zártsági követelményeknek való megfelelőségét. A Tigáz Csoport, mint számlakibocsátó számlázási rendszere megkapta a tanúsítványt, melynek értelmében megfelel a törvényes feltételeknek. Ezt a megfelelőséget az auditor a 2016. évi vizsgálatot követően is fenntartotta.

A felső vezetés a rendszerrel való azonosulását az IIR politikában és az erre épülő célokban fogalmazta meg. E célok megvalósításához az IIR rendszer a folyamatok és erőforrások állandó fejlesztésére, a megelőző intézkedésekre, valamint a menedzsment rendszerfelügyeleti tevékenységére helyezi a hangsúlyt.
Az irányítási rendszer hatékony működéséhez szükséges munkavállalói elkötelezettséghez differenciált oktatási, képzési programokat alkalmazunk.

Célunk, hogy minőségi szolgáltatásokkal nyerjük el és erősítsük ügyfeleink bizalmát, mert tudjuk, hogy

„TÁRSADALMI FELELŐSSÉGÜNK A BIZTONSÁGOS SZOLGÁLTATÁS!”

Munkánk során kiemelt figyelmet fordítunk a környezetvédelemre, mely pl. környezeti terhelésünk folyamatos csökkentésén keresztül valósul meg.

Feladataink ellátásához korszerű és biztonságos munkakörnyezetet alakítunk ki, ami hozzájárul a kockázatok csökkentéséhez.

Partnereinkkel, szállítóinkkal szoros kapcsolatot ápolunk, így biztosítva az elvárások kölcsönös megértését, szolgáltatásunk javítását.

Tovább az okiratokhoz

A témakörrel kapcsolatban felmerülő kérdéseit a következő e-mail címre küldheti: minosegiranyitas@tigaz.hu