• kezdőlap
  • kapcsolat
  • dokumentumok
  • English
Társaságunk

Pályázat, tender

Eni beszállítói felhívás

Jelenleg nincs aktuális ajánlati felhívásunk.

Szállítóinkkal - a gazdaságosság és hatékonyság céljait fenntartó verseny mellett - kölcsönösen előnyös szállítói kapcsolatok kialakítására és fenntartására törekszünk.

Idézet az Eni etikai kódexéből

Szállítók és külső együttműködő partnerek

Az Eni a beszállítók és együttműködő partnerek kiválasztása során megfelelő szakértelemmel jár el, megosztja velük a Kódex elveit és tartalmát. A teljesítmény javítása érdekében hosszú távú kapcsolatokra törekszik, a Kódex elveinek és tartalmának tiszteletben tartása mellett.

A versenytárgyalások, beszerzések és általában áruk/szolgáltatások szállításával kapcsolatban kialakult kapcsolatokban az Eni dolgozói kötelesek:

  • betartani a szállítók kiválasztására és a szállítókkal való kapcsolattartásra vonatkozó belső eljárásokat, valamint nem zárhatnak ki megkövetelt jellemzőkkel rendelkezők közül egyetlen szállítót sem az Eni-nek történő szállítás megszerzéséért folytatott verseny lehetőségéből; megfelelő, objektív értékelési kritériumokat, melyeknek megalapozottaknak és áttekinthetőeknek kell lenniük;
  • együttműködést kialakítani a szállítókkal annak biztosítására, hogy az Eni ügyfelek és fogyasztók minőségre, árra és szállítási határidőre vonatkozó jogos igényei az elvárásaiknak megfelelő szinten kielégítésre kerüljenek;
  • a vonatkozó törvények betartása mellett a lehető legjobban kihasználni a Csoport tagvállalatai által versenyképes feltételek mellett nyújtott termékeket és szolgáltatásokat;
  • belefoglalni a szerződésbe a Kódex elismerését és az abban foglalt elvek betartásának kötelezettségét;
  • betartatni és betartatni a szerződéses feltételeket;
  • a szállítókkal és alvállalkozókkal őszinte és nyílt párbeszédet fenntartani a jó kereskedelmi szokásoknak megfelelően; azonnal tájékoztatni a közvetlen vezetőket és a Kezest, ha a Kódex megsértésének lehetősége felmerül;
  • tájékoztatni a megfelelő Eni szervezeti egységet a szállítókkal kapcsolatos jelentős problémákról, hogy a lehetséges következményeket Eni szinten mérlegelni lehessen.

A díjazásnak a szolgáltatásokkal teljesen arányban kell állni, a szerződésben leírtak szerint és a fizetés is ennek megfelelően történhet, beleértve a fizetés helyét is. Ez nem történhet a szerződésben foglalttól vagy a szerződött felek illetékességétől eltérő országban.

HEFOP Pályázat

HEFOP


TÁMOP pályázat

TÁMOP