• kezdőlap
  • kapcsolat
  • dokumentumok
  • MET Csoport
vészhelyzet esetén hívja diszpécser szolgálatunkat: +36 80 300-300
Tudnivalók

Elosztóhálózat-használati szerződés

Tisztelt Felhasználónk!

A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény kötelezően előírja elosztóhálózat-használati szerződés megkötését a felhasználó és a földgázelosztó között.


A törvény alapján tehát – a földgázzal történő folyamatos ellátása érdekében – Önnek elosztóhálózat-használati szerződéskötési kötelezettsége áll fenn a TIGÁZ Zrt.-vel.


A jogszabályi előírások szerinti szerződéses kapcsolatokat felhasználó és az egyes gázipari engedélyesek között az alábbi ábra mutatja:

Szerződéses kapcsolatok

 

Az elosztóhálózat-használati szerződés megkötésének folyamata az alábbi:

Amikor Ön aláírja kereskedelmi vagy egyetemes szolgáltatási szerződését a földgázkereskedővel vagy az egyetemes szolgáltatóval (az NKM Energia Zrt.-vel), akkor egyúttal Ön kifejezett megbízást adhat részére az elosztóhálózat-használati szerződése megbízottként történő kezelésére vonatkozóan. Ehhez kapcsolódóan a földgázkereskedő vagy az egyetemes szolgáltató az adott felhasználási hely vonatkozásában Társaságunk rendelkezésére bocsátja azokat a felhasználási adatokat, amelyek vonatkozásában Ön kereskedelmi vagy egyetemes szolgáltatási szerződést kötött és amelyekre vonatkozóan elosztóhálózat-használati szerződéskötésre kerül sor.

Amennyiben Ön az NKM Energia Zrt.- vel kötött egyetemes szolgáltatási szerződést és a szerződéskötés alkalmával kifejezett megbízást adott részére az elosztóhálózat-használati szerződés kezelése vonatkozásában, a szerződést az NKM Zrt. köti meg Ön helyett Társaságunkkal.  Az elosztóhálózat-használati szerződés megkötése során aztán a Társaságunk küldi meg az Ön részére az elosztóhálózat-használati szerződésnek az NKM Energia Zrt., mint az Ön megbízottja és a TIGÁZ Zrt. által is aláírt példányát, melyet nem kell Önnek visszapostáznia. Ebben az esetben elosztóhálózat-használati szerződés az egyetemes szolgáltatási szerződés megkötésének napjával lép hatályba.

A fentiekkel összefüggésben Önnek az egyetlen teendője az, hogy amennyiben a megküldött elosztóhálózat-használati szerződésben Ön az adataihoz képest eltérést tapasztal, úgy kérjük, hogy keresse fel az NKM Zrt.-t!

Amennyiben Ön földgáz-kereskedelmi szerződés keretében kíván gázt vételezni, szintén lehetősége van arra, hogy földgáz-kereskedőjét megbízza az elosztóhálózat-használati szerződése megbízottként történő kezelésével. Ebben az esetben a földgázkereskedő által átadott felhasználási adatok felhasználásával a TIGÁZ Zrt. elkészíti az elosztóhálózat-használati szerződését, amelyet aláírást követően 2 példányban fog megküldeni Önnek, azzal, hogy abból egy aláírt példányt Ön köteles lesz visszaküldeni a TIGÁZ Zrt. részére. Ebben az esetben a szerződés hatálya azon időpontban áll be, amikor az Ön által aláírt szerződést a TIGÁZ Zrt. kézhez vette.

Együttműködését előre is köszönjük!

TIGÁZ Zrt.