• kezdőlap
  • kapcsolat
  • dokumentumok
  • MET Csoport
vészhelyzet esetén hívja diszpécser szolgálatunkat: +36 80 300-300
Tudnivalók

Elosztóhálózat-használati szerződés

Tisztelt Felhasználónk!

Ezúton tájékoztatjuk arról, hogy a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény kötelezően előírta az elosztóhálózat-használati szerződés megkötését.

A jogszabályi előírások szerinti szerződéses kapcsolatokat az alábbi ábra mutatja:

Szerződéses kapcsolatok

A vonatkozó jogszabályi előírások alapján elkészítettük a TIGÁZ Zrt. és az Ön által megkötendő elosztóhálózat-használati szerződést, amelynek írásba foglalására vonatkozó eljárásrend a következő:

  • A szerződés megköthető Társaságunk ügyfélszolgálatán személyes ügyintézés keretében.
  • Társaságunk írásban és telefonon is fogadja a szerződés megkötésre irányuló igényt.
  • Postai úton megküldött szerződés-tervezet egy példányának aláírásával és visszaküldésével.

Az elosztóhálózat-használati szerződés megkötéséhez szükséges iratok és adatok a következők:

  • Név/cégnév, Lakcím/székhely, cégjegyzékszám, adóazonosító jel/adószám, pénzforgalmi jelzőszám, számlázási cím, e-mail cím, honlap megnevezése, telefon/fax.
  • Természetes személy esetén további adatok: anyja neve, szül. hely, idő, szem. Ig szám.

Ezúton kívánjuk felhívni a szíves figyelmét arra, hogy az elosztóhálózat-használati szerződést a TIGÁZ Zrt. Földgázelosztási Üzletszabályzatának mellékleteként a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal jóváhagyta. Ezzel a szerződés létrejött, és annak rendelkezéseit a szerződés írásbeli megkötéséig is úgy kell alkalmazni, mintha azok a felek közötti szerződéses megállapodás részét képeznék. A fenti előírás alapján tehát, a szerződésszegés esetére megállapított jogkövetkezmények már az elosztóhálózat-használati szerződés írásba foglalása előtt is, 2012. január 1. napjától kezdődően alkalmazhatóak.

Az elosztóhálózat-használati szerződés részletszabályait és az általános szerződési feltételeket tartalmazó Földgázelosztási Üzletszabályzat hozzáférhetősége: www.tigaz.hu.

Kérjük, hogy amennyiben már rendelkezik az ügyfélszolgálatunkon átvett vagy postán beérkezett, az Ön adataival kitöltött szerződéssel, akkor szükség esetén a személyes adatait - nyomtatott, olvasható betűkkel feltüntetve - pontosítani szíveskedjen. Ezt követően egy példányt aláírva, a bérmentesített válaszborítékban, 30 napon belül a TIGÁZ Zrt.-nek visszaküldeni szíveskedjen.

Együttműködését előre is köszönjük.

TIGÁZ Zrt.


Adatvédelmi nyilvántartásba vételi határozat: NAIH-58749