• kezdőlap
  • kapcsolat
  • dokumentumok
  • MET Csoport
vészhelyzet esetén hívja diszpécser szolgálatunkat: +36 80 300-300
Tudnivalók

Karbantartás fontossága

Az elkészült csatlakozó vezeték és felhasználói berendezés üzemképes és biztonságos állapotban tartása a 2008. évi XL. törvény a földgázellátásról (továbbiakban GET)
89. § (6) bekezdés értelmében az ingatlantulajdonos kötelezettsége. A GET értelmezésében a felhasználói berendezés a fogyasztói vezetéket, a gázfogyasztó készüléket és ezek rendeltetésszerű és biztonságos használatához szükséges tartozékok összességét foglalja magában. Az ingatlan tulajdonosának kötelmeit az üzemeltetés és karbantartás tekintetében a 11/2013. (III. 21.) NGM rendelet a gáz csatlakozóvezetékekre, a felhasználói berendezésekre, a telephelyi vezetékekre vonatkozó műszaki biztonsági előírásokról és az ezekkel összefüggő hatósági feladatokról tartalmazza.

A jogszabály értelmében a felhasználó, illetve az üzemeltető néhány lényeges kötelezettsége:

 

  • A csatlakozó vezeték és a felhasználói berendezés rendeltetésszerű állapotban tartása, azaz a fogyasztói vezeték korrózió elleni védelmének (festés) megléte amennyiben szükséges. A gázmérő és nyomásszabályozó mechanikai védelmének (védőszekrények) megléte amennyiben azok elhelyezése (pl.: előkertben, épület falára szerelve kültéren stb.) ezt megköveteli. A felhasználói rendszer földgázelosztó által jóváhagyott terv szerinti állapotban tartása.
  • A gázfogyasztó készülékek szükséges ellenőrzéseit és karbantartásait a gyártói előírások alapján rendszeresen elvégeztetni arra jogosult szakemberrel.
  • A 63/2012. (XII. 11.) BM rendelet a kéményseprő-ipari közszolgáltatás ellátásának szakmai szabályairól előírásainak megfelelően a gázkészülékek kéményeinek, égéstermék elvezetőinek ellenőrzését és szükség szerinti tisztítását a közszolgáltató a rendelet (4) bekezdésben és a 4. § (2) bekezdésében foglalt kivétellel - évente 1 alkalommal végzi el. Az égéstermék elvezető felülvizsgálatát a területileg illetékes kéményseprő-ipari közszolgáltatótól lehet igényelni.

 

A gázkészülékek nyílt égésterű típusainak - melyek az égéshez szükséges levegőt a felállítási helyiség légteréből nyerik (pl.: „A” típusú mint a tűzhely, vagy a „B” típusú mint jellemzően a régebbi típusú vízmelegítők) – biztonságos üzemeléséhez elengedhetetlenül fontos a jóváhagyott terven szereplő olyan elemek megléte, melyek a légellátást biztosítják. Ilyen elemek lehetnek a légbevezetők, nem fokozott légzárású nyílászárók stb. A felhasználónak az ezen rendszerelemekbe történő beavatkozásának feltételeit, mint például nyílászáró cseréje, vagy azok szigetelése, a Készülékcsere, felhasználói rendszer átalakítása menüpontban részletesen megtalálhatók.