• kezdőlap
  • kapcsolat
  • dokumentumok
  • MET Csoport
vészhelyzet esetén hívja diszpécser szolgálatunkat: +36 80 300-300
Tudnivalók

Közszolgáltatási információk

TIGÁZ Földgázelosztó Zártkörűen Működő Részvénytársaság (TIGÁZ Zrt.)

Székhely: 4200 Hajdúszoboszló, Rákóczi u. 184.

Szolgáltatási terület földrajzi elhelyezkedése

A TIGÁZ Földgázelosztó Zártkörűen Működő Részvénytársaság elosztói működési területére vonatkozó információt a Földgázelosztási működési engedély 1. számú melléklete tartalmazza (letöltés), további információ a területi jelenlét oldalon található.

Alkalmazandó díjak mértéke, alkalmazásának feltételei, díjképzésének szabályai

A földgázelosztói engedélyes vagy megbízottjai által végzett szolgáltatási tevékenységek árszabása és számlázása az árközlemény oldalon található.

Az elosztási díjak a TIGÁZ Zrt. elosztási díjai oldalon találhatóak.

Az elszámolás során alkalmazott számítási eljárás, paraméterek információit az Üzletszabályzatunk 5. számú melléklete tartalmazza: letöltés

A TIGÁZ Zrt. a díjak megállapításakor minden esetben a hatályos jogszabályok szerint jár el. A rendszerhasználati díjakról, a külön díjakról és a csatlakozási díjakról az alábbi rendeletek nyújtanak teljes körű tájékoztatást:

13/2016. (XII.20.) MEKH rendelet a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak és a csatlakozási díjak mértékéről
11/2016. (XI.14.) MEKH rendelet a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak, valamint a csatlakozási díjak alkalmazásának szabályairól
8/2016. (X.13.) MEKH rendelet a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak és a csatlakozási díjak meghatározásának keretszabályairól

Az alkalmazandó díjak társaságunk szolgáltatási területén minden településen egységesek.

Kötelezően alkalmazandó jogszabályok

Információ a jelenleg alkalmazandó jogszabályokról: letöltés

A TIGÁZ Zrt.-t érintő hatályos, illetve - az elmúlt 5 évben - hatályát vesztett jogszabályok a Nemzeti Jogszabálytár weboldalán megtekinthetőek. (keresési segédlet letöltése)

Üzletszabályzat és egyéb szerződéses feltételek

Szabályzataink a dokumentumtárunk Üzletszabályzatok, Földgázelosztási működési engedély, Üzemi és kereskedelmi szabályzat oldalon találhatóak meg. Általános szerződéses feltételekkel kapcsolatban a hatályos Üzletszabályzatunk 7. a. pontja tartalmaz információkat.

Panaszok benyújtásával és intézésével kapcsolatos információk

Az információt az Üzletszabályzatunk 9. pontja tartalmazza.

Tájékoztatás:
A 387/2016. (XII.2.) Kormányrendelet 3. § (4) i., pontja szerint a Get. 64. §-ában foglaltak tekintetében a Kormány fogyasztóvédelmi hatóságként a megyeszékhely szerinti járási hivatalokat jelölte ki. 
Az illetékes járási hivatalok elérhetőségei itt találhatók.

Üzletszabályzatunk jogszabályi változásoknak való megfeleltetése folyamatban van.

A szolgáltatási területünkön található békéltető testületek elérhetőségéről itt tájékozódhatnak.

Feladatkörrel rendelkező fogyasztóvédelmi szervek, békéltető testületek

Az információ itt található: letöltés

Ügyfélszolgálat elérhetősége és működésére vonatkozó információk

Ügyfélszolgálati elérhetőségeink a kapcsolat oldalon belül találhatóak meg.

Elosztói engedélyesek között együttműködési megállapodás megkötésének igénye esetén a megállapodás tervezetének megismerése céljából kérjük a halozatgazdalkodas@tigaz.hu e-mail címen érdeklődjön.

Egyéb információk