• kezdőlap
  • kapcsolat
  • dokumentumok
  • MET Csoport
vészhelyzet esetén hívja diszpécser szolgálatunkat: +36 80 300-300
Tudnivalók

Nyomáskorrekció

A gázpiacon az egységes elszámolás érdekében az ún. "gáztechnikai normálállapotot" alkalmazzák, ugyanis különböző körülmények között – pl. különböző nyomásokon, hőmérsékleteken - történnek a mérések. Az ún. üzemi fogyasztási (amit a gázmérő mutat) adatok mellett, a nyomás és a hőmérséklet a két legfontosabb tényező a földgáz gáztechnikai normál térfogat meghatározásában.

A gáztechnikai normálállapot azt jelenti, hogy a gáz nyomása 1013,25 mbar (101325 Pa) hőmérséklete 15° C (288,15 Kelvin). Mivel ez egy olyan állapot, ami természetes úton nagyon kis valószínűséggel áll elő, így számítási módszerekkel kell a normálállapotú fogyasztást meghatározni a korrekt elszámolás érdekében.

A szolgáltatott gáz elszámolásakor a fogyasztásmérő berendezésen leolvasott ún. üzemi állapotú gázmennyiséget gáztechnikai normálállapotra kell átszámítani. Az üzemi állapotú gázmennyiség gáztechnikai normálállapotra történő átszámításakor alkalmazott korrekciós tényező legalább négy tizedes pontossággal kerül meghatározásra. Az elszámoló számlában elszámolt hőmennyiség képzése a 28/2009. (VI.25.) KHEM rendelet 4. § (3) bekezdése alapján számított, két tizedes pontosságú átlagos napi fűtőérték alapján történik.

Lakossági fogyasztó esetén a normálállapotra történő átszámításhoz csak nyomáskorrekció alkalmazandó. Amennyiben a felhasználási helyen hőfok kompenzációs mérő van felszerelve, akkor a gáztechnikai normálállapotnál ez figyelembe vételre kerül, és nyomáskorrekció számítása is történik.

A nem lakossági fogyasztók esetében nyomás és hőfokkorrekció egyaránt alkalmazásra kerül.