Gázszagot érez?

Mérőleszerelés megrendelése

A gázszolgáltatásból történő ideiglenes kikapcsolást a TIGÁZ-nál is kezdeményezheti.

Az ideiglenes kikapcsolás esetei: 

 • a vételezés átmeneti szüneteltetése, 
 • a felhasználói rendszeren végzett átalakítás. 

Felhívjuk figyelmét, hogyha a kikapcsolást teljesítményváltozás miatt kéri, azt az Önt ellátó egyetemes szolgáltatónál (NKM Energia Zrt.) vagy kereskedőnél kezdeményezheti. Ebben az esetben az egyetemes szolgáltató vagy kereskedő rendeli meg Társaságunktól a kikapcsolást.

Ideiglenes kikapcsolás feltételei:

 • Hatályos Elosztóhálózat-használati szerződés és
 • Az igénylő a szerződő fél vagy az Ő igazolt képviselője/meghatalmazottja legyen.

Ideiglenes kikapcsolás folyamata :

 1. a leszerelés megrendelése és a feltételek vizsgálata
 2. a gázmérő leszerelése
 3. a fogyasztói vezeték lezárása
 4. a főelzáró jogi zárral történő ellátása
 5. átalánydíjas felhasználási hely esetében a gáztűzhely leszerelése, a vezetékvég gáztömör lezárása és plombázása
   

1. Ügyintézés egyedi mérőleszerelés esetén: 

Mérőleszerelési igényét az alábbi módon teheti meg:


Költségek: A műszaki munkák során felmerülő költségeket utólag kell megfizetni a ténylegesen elvégzett munka alapján. A számla mindig tartalmazza a munkadíjat, a kiszállás útiköltségét és személyi költségét, valamint az esetlegesen felmerülő anyagköltséget.  Az elvégzett munkát követően a számla a mindenkor érvényes Árközlemény alapján kerül kiállításra.
A gázmérő leszerelésekor a rögzített mérőállásig elfogyasztott gázmennyiség adatai átadásra kerülnek az Ön egyetemes szolgáltatójának (NKM Energia Zrt.) / kereskedőjének az esetleges zárószámla kiállításához. Nem kell megfizetni a havonta számlázásra kerülő alapdíjat, amennyiben a szüneteltetés ideje meghaladja az 1 hónapot.
Amennyiben a szüneteltetés ideje meghaladja a 6 hónapot, a visszakapcsolás feltétele:

 • ha a felhasználási hely visszakapcsolása előtt tervköteles átalakítás/bővítés történik, akkor szükséges a megfelelő minősítésű műszaki-biztonsági ellenőrzés és az eredményes szilárdsági és tömörségi vizsgálat. 
 • ha a felhasználási hely visszakapcsolása előtt tervköteles átalakítás/bővítés nem történik, akkor szükséges a megfelelő minősítésű műszaki-biztonsági ellenőrzést és az eredményes szilárdsági és tömörségi vizsgálatot, valamint műszaki-biztonsági felülvizsgálatot is elvégezni. 


Abban az esetben, ha a mérő leszerelésekor szabálytalanságot tapasztalnak munkatársaink, az Üzletszabályzatban rögzített módon járnak el. Bővebben a szabálytalan vételezésről.

2. Ügyintézés tömeges mérőleszerelés esetén:

Társasházi lakóingatlanok esetében tömeges mérőleszerelést az ügyben eljáró vállalkozó kezdeményezhet. 

A vállalkozónak a műszaki munkával érintett összes felhasználási hely vonatkozásában  - minden felhasználótól  - szükséges benyújtani egy kitöltött és aláírt megrendelőlapot az ideiglenes kikapcsolásra. Erre használható egy, a TIGÁZ által rendszeresített megrendelőlap vagy akár ennek tartalmával megegyező „egyedi” megrendelés is. Kérjük, olvassa el nyomtatványunk mindkét oldalát, szerepel rajta a gázmérő leszerelésével és igény esetén a visszaszerelésével kapcsolatos díjak számlázása! A megrendelőlap mellé - amennyiben az igénylő nem azonos a felhasználóval - kérünk meghatalmazást is csatolni. 

Fentieken kívül, a leszerelést kérő vállalkozónak rendelkeznie kell meghatalmazással az érintett lakók mindegyikétől. Ez lehet egy ún. tömeges – 1 dokumentumban rögzített - meghatalmazás is. Amit kötelezően tartalmaznia kell:

 • a meghatalmazó nevét és aláírását,
 • felhasználási hely címét,
 • egyértelműen beazonosítható ügy, amelynek intézésére adták – pl.: mérő le,-és felszerelésének intézése, 
 • keltezést, 

A meghatalmazásnak teljes bizonyító erejű magánokiratba (például két tanúval vagy ügyvédi ellenjegyzéssel ellátott) vagy közokiratba foglaltnak kell lennie.

Abban az esetben, ha a ki,- és visszakapcsolás költségeit a Társasház, vagy a vállalkozás viseli, úgy erről megbízást kell hoznia a közös képviselőnek vagy a vállalkozásnak. Ebben a megbízásban rögzítik a felhasználási helyeket és azt, hogy a költségeket a Társasház vagy a vállalkozás fizeti, azaz a TIGÁZ kinek számlázzon a munkavégzést követően.

 

Ideiglenes mérőleszerelés

a *-al jelölt mezők kitöltése kötelező
Szerződő fél beazonosításához szükséges adatok
Felhasználási hely beazonosításához szükséges adatok
Ügyintézéshez szükséges adatok