• kezdőlap
  • kapcsolat
  • dokumentumok
  • MET Csoport
vészhelyzet esetén hívja diszpécser szolgálatunkat: +36 80 300-300
Ügyfélszolgálat

Védendő fogyasztók

A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény (új Get), valamint a végrehajtására kiadott 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet (új Vhr.) - a 2009. február 15. és 2009. június 30. között hatályban volt szabályozáshoz hasonlóan – szintén tartalmazza a "védendő fogyasztó" fogalmát és a kapcsolódó részletes szabályozást. Az új rendelkezéseket 2009. július 1. napjától kell alkalmazni.

Védendő fogyasztóként a lakossági fogyasztót a földgázkereskedő, egyetemes szolgáltató és földgázelosztó részéről különleges bánásmód és kedvezmények illetik meg. Jelen tájékoztatónk kizárólag a lakossági fogyasztókat érinti, és a szociálisan rászoruló és/vagy fogyatékkal élő fogyasztóként történő nyilvántartásba vétel feltételeit, valamint az nyilvántartásba vételt követően igénybe vehető kedvezmények bemutatását tartalmazza.

A Vhr. 24. § (2) bekezdés rendelkezései szerint amennyiben a lakossági fogyasztó a tartozását nem fizette meg, a földgázkereskedő / egyetemes szolgáltató az első fizetési felszólító megküldésével egyidejűleg tájékoztatja a felhasználót a védendő fogyasztói státusszal járó kedvezményekről, a nyilvántartásba történő felvétel kérelmezésének módjáról, valamint megküldi részére a kérelemként használható adatlapot.

A jogszabályi rendelkezések értelmében az elosztói engedélyes a védendő fogyasztókról nyilvántartást vezet. A nyilvántartásba vételt a felhasználónak, azaz Önnek kell kérelmeznie! A nyilvántartásba vétel kétféle jogcímen történhet:

• szociálisan rászoruló fogyasztóként és/vagy

• fogyatékkal élő fogyasztóként

A kérelem benyújtásának feltétele a honlapunkról is letölthető adatlap kitöltött és aláírt példányának Társaságunkhoz történő eljuttatása. Az adatlap két részből áll, az első oldalt a védendő fogyasztói nyilvántartásba vételt kérő felhasználónak (azaz Önnek) kell megfelelően kitöltenie, a második oldalnak pedig szociálisan rászoruló fogyasztó esetén a területileg illetékes önkormányzat jegyzője vagy a gyámhivatal, fogyatékkal élő fogyasztó esetén az ellátást folyósító igazgatási szerv és a kezelőorvos - annak hiányában a háziorvos - általi kitöltése szükséges.

 

Kérjük, hogy kitöltés előtt figyelmesen tanulmányozza át a kitöltési útmutató-t, majd az adatlapot a gázszámlán szereplő adatokkal összhangban töltse ki az azonosíthatóságának megkönnyítése céljából!

 

A kitöltött, aláírt és leigazolt adatlapot eljuttathatja ügyfélszolgálati irodáinkba vagy visszaküldheti a következő címre: TIGÁZ Zrt. 4201 Hajdúszoboszló Pf. 291.

A védendő fogyasztói nyilvántartásba történő felvételről 8 napon belül írásbeli értesítést küldünk. A különleges bánásmód és a kedvezmény ez után érvényesíthető.

Szociálisan rászoruló fogyasztónak, illetve fogyatékkal élő fogyasztónak azt a természetes személyt kell tekinteni, aki, vagy akinek a háztartásában élő személy megfelel a "kitöltési útmutató"-ban szereplő feltételeknek.

A szociálisan rászoruló fogyasztó részletfizetést és fizetési haladékot (max. 30 nap) kérhet (12 naptári hónapon belül egy alkalommal) a kikapcsolásról szóló értesítést megalapozó utolsó számla fizetési határidejének lejártáig. Kérhet továbbá előre fizető mérő használatát. Ezeket a kedvezményeket a felhasználó csak egy felhasználási helyen veheti igénybe.

A fogyatékkal élő fogyasztókat különösen a méréssel, a leolvasással, a számlázással és a díjfizetési módokkal kapcsolatos igényeiknek megfelelően kell különleges bánásmódban részesíteni.

Tájékoztatjuk, hogy amennyiben Önnek szándékában áll védendő fogyasztó státusz nyilvántartásba vételét kérni, úgy erre vonatkozó igénye esetén Társaságunk a kérelmezéssel kapcsolatosan további információt és kitöltési segítséget is nyújt.

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK

Nyomtatványok (9. és 10. sz. melléklet)