• kezdőlap
  • kapcsolat
  • dokumentumok
  • MET Csoport
vészhelyzet esetén hívja diszpécser szolgálatunkat: +36 80 300-300
Vállalkozóknak

Tömeges mérőmunkával járó tevékenységek bejelentése

Tisztelt Felhasználók, Vállalkozók!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy Társaságunknak csak az alábbi feltételek teljesülése esetén van lehetősége fogadni a tömeges mérőmunkával járó tevékenységek bejelentését, amennyiben azt nem az adott felhasználási helyen szerződéses jogviszonyban álló Felhasználó teszi:

Minden műszaki munkával érintett felhasználási hely esetében szükséges benyújtani minden Felhasználó részéről egy teljes körűen kitöltött és aláírt megrendelőlapot ideiglenes kikapcsolás elvégzésére. Erre használható Társaságunk által rendszeresített megrendelőlap vagy akár ennek tartalmával megegyezően készített megrendelés is.

Abban az esetben, ha a műszaki munkát igénylő nem azonos a Társaságunkkal szerződéses jogviszonyban álló felhasználóval, úgy kérjük, hogy rendelkezzen meghatalmazással, melyet mellékeljen, amennyiben azt korábban még nem tette meg.

Fentieken kívül, a leszerelést kérő vállalkozónak rendelkeznie kell meghatalmazással az érintett lakók részéről, mely alapján ő Társaságunknál eljárhat helyettük. Ehhez elfogadható az ún. tömeges, egy dokumentumban rögzített meghatalmazás is, melynek kötelezően tartalmaznia kell:

-      a meghatalmazó nevét és aláírását,
-      felhasználási hely címét,
-      egyértelműen beazonosítható legyen az ügy, amelynek intézésére adták – pl.: mérő le,-és felszerelésének                intézése -,
-      keltezést,
-      továbbá azt két tanú aláírta vagy ügyvéd ellenjegyezte.

Amennyiben a ki,- és visszakapcsolás költségeit a Társasház, vagy a vállalkozás viseli, úgy erről megrendelést/megbízást kell hoznia a közösképviselőnek vagy a vállalkozásnak, amiben rögzítik az érintett felhasználási helyeket és azt, hogy a költségeket a Társasház vagy a vállalkozás fizeti, így kérik a költségekről készült számlát részükre kiállítani.