• kezdőlap
  • kapcsolat
  • dokumentumok
  • MET Csoport
vészhelyzet esetén hívja diszpécser szolgálatunkat: +36 80 300-300
Meglévő fogyasztóknak

Készülékcsere, felhasználói rendszer átalakítása

Készülékcsere

A 11/2013. (III. 21.) NGM rendelet a gáz csatlakozóvezetékekre, a felhasználói berendezésekre, a telephelyi vezetékekre vonatkozó műszaki biztonsági előírásokról és az ezekkel összefüggő hatósági feladatokról értelmében a gázfogyasztó készülékek cseréjének elvégzésére két lehetőség van:

1. Egyszerűsített készülékcsere

A jogszabály értelmében amennyiben az alábbi feltételeknek megfelel a készülékcsere, úgy azt nem kell megterveztetni:

6. § (1) Meglévő gázfogyasztó készülék cseréje egyszerűsített eljárással az alábbi feltételek egyidejű fennállása esetén végezhető:

a) az új készülék legfeljebb 36 kW hőterhelésű,

b) az új készülék hőterhelése nem nagyobb a meglévő készülék hőterhelésénél,

c) a készülékcsere nem jár a fogyasztói gázvezeték cseréjével, átalakításával,

d) az új készülék besorolása:

da) megegyezik a meglévő készülék besorolásával, a készülék elhelyezése a létesítéskor érvényes műszaki biztonsági feltételeknek változatlanul megfelel, továbbá kéménybe kötött készülék esetében az új gázfogyasztó készülék csak olyan egyedi, önálló égéstermék elvezető berendezésbe csatlakozik, ami megfelel az új gázfogyasztó készülék gyártója által előírt követelményeknek; a kéményseprő-ipari közszolgáltató megfelelő minősítésű nyilatkozata rendelkezésre áll arról az égéstermék-elvezető rendszerről, amelyhez az új készülék csatlakozik, vagy

db) ha az új készüléket kizárólag a készülék részeként tanúsított égéstermék-elvezető és égési levegő hozzávezető rendszer elemeivel, a készülék gyártójának utasítása alapján szerelik, és a helyiséglevegőtől független üzemmódban helyezik üzembe.

Az egyszerűsített gázkészülék cserét kizárólag a földgázelosztó minőségirányítási rendszerében előírtak alapján feljogosított gázszerelő végezheti. Azon gázszerelők jegyzéke, akik a TIGÁZ Zrt. elosztási területén jogosultak egyszerűsített gázkészülék cserét végezni itt érhető el.

2. Tervköteles készülékcsere

Amennyiben a készülékcsere nem felel meg az 1. pontban foglalt kritériumoknak, úgy az tervköteles átalakításnak minősül. Ezen esetben arra jogosult tervezővel meg kell terveztetni az átalakítást és a földgázelosztói engedélyes által műszaki biztonsági szempontból felülvizsgált és megfelelőnek minősített terv alapján a készülékcserét arra jogosult szakemberrel kiviteleztetni.

Felhasználói rendszer átalakítása

A felhasználói rendszer átalakítása, bővítése tervköteles tevékenység. A tervezők névsora a Magyar Mérnöki Kamara honlapján (www.mmk.hu) érhető el. A 11/2013. (III. 21.) NGM rendelet a gáz csatlakozóvezetékekre, a felhasználói berendezésekre, a telephelyi vezetékekre vonatkozó műszaki biztonsági előírásokról és az ezekkel összefüggő hatósági feladatokról értelmében átalakítás minden olyan beavatkozás, amely a felhasználói berendezés eredeti funkciójának, műszaki kialakításának, technológiai paramétereinek megváltoztatását eredményezi.

Épületkorszerűsítési munkálatok során (pl.: fokozott légzárású nyílászáró beépítése, páraelszívó felszerelése stb.) megváltoznak a helyiségek légellátási feltételei. Ez a megváltozott légellátási feltétel jelentősen befolyásolja a gázkészülékek biztonságos üzemelését a helység levegőjétől nem független készüléktípusok esetén.  Ez a nem biztonságos üzemállapot – mivel égéstermék visszaáramlást idézhet elő – CO megjelenést eredményezheti a helységben, mely életveszélyes állapotot idézhet elő. Ezért ezen jellegű átalakítások esetére a 11/2013. (III. 21.) NGM rendelet a következő előírást teszi:

A felhasználói berendezés üzemeltetésének műszaki biztonsági feltételeit befolyásoló üzemeltetési körülményeinek megváltoztatása (nyílászárók cseréje vagy tömítése, elszívó szellőzés létesítése stb.) tervezői felülvizsgálatot követően történhet.