• kezdőlap
  • kapcsolat
  • dokumentumok
  • MET Csoport
vészhelyzet esetén hívja diszpécser szolgálatunkat: +36 80 300-300
Meglévő fogyasztóknak

Felhasználói berendezések üzemeltetése

Tisztelt Ügyfelünk!

A közelmúlt jogszabály változásai miatt szükségszerűnek tartjuk az alábbi tájékoztatás adását a meglévő, vagy leendő fogyasztók felhasználói berendezések (rendszerek) létesítése vagy átalakítása során szerzett jogaikkal kapcsolatban annak érdekében, hogy elkerülje a nem kívánt és lehetőség szerint szükségtelen többlet költségeket.

A 2009/125/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvek változást hoztak a helyiségfűtő berendezések és a kombinált fűtőberendezések környezettudatos tervezési követelményei vonatkozásában. Az irányelv végrehajtására kiadott 813/2013/EU és 814/2013/EU számú bizottsági rendelet (továbbiakban rendeletek) eredményeként, a rendeletekben megfogalmazott műszaki követelményeknek nem megfelelő gázkészülékek beépítési lehetősége időben korlátozottá vált.

A rendeletek hatálya kiterjed a legfeljebb 400 kW mért hőteljesítményű vízalapú központi fűtési rendszereket helységfűtés céljából hővel ellátó helységfűtő kazánokra, kapcsolt helységfűtő berendezésekre és hőszivattyús helységfűtő berendezésekre, valamint a vízalapú központi fűtési rendszerekre helyiségfűtés és meleg ívó- és szanitervíz biztosítása céljából hővel ellátó kombinált kazánokra és hőszivattyús kombinált fűtőberendezésekre. A rendelet a gyártók részére energiahatékonysági tanúsítást ír elő, amely szerint forgalomba helyezni és üzembe helyezni már kizárólag a legalább „B” energiahatékonysági osztályú készülékek engedélyezettek. A rendelet hatálya nem terjed ki műszaki okok miatt a közös, nyitott égéstermék elvezetővel szerelt (gyűjtőkéményes) gázfelhasználó berendezésekre.

Az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználási helyeken (A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 32.§ (1) szerint egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználó a lakossági fogyasztó és a 20 m3/óra kapacitást meg nem haladó vásárolt kapacitással rendelkező egyéb felhasználó, valamint a önkormányzati bérlakásban élők felhasználási helyei ellátása biztosításának mértékéig a helyi önkormányzat) a rendeletekkel érintett tervezett gázfelhasználású fűtőberendezéseknek és vízmelegítő berendezéseknek a rendeletekben foglaltaknak (szezonális helységfűtési hatásfokra, vízmelegítési hatásfokra, hangteljesítményszintre vonatkozó előírásainak) maradéktalanul meg kell felelniük.

A 813/2013-as és a 814/2013-as Európai Uniós bizottsági rendeletekhez kapcsolódó 276/2015. (IX.21.) Korm. rendelettel módosított 65/2011. (IV.15) Kormány rendelet betartásának érdekében kérjük, hogy a létesítés során – szolgáltatási jogosultságtól függően - az alábbiakat szíveskedjenek figyelembe venni, illetve betartani.

A fent nevezett kormányrendelet lehetőséget ad a 2015.09.26-2016.07.01. közötti intervallumban arra, hogy amennyiben az üzembe helyezni tervezett berendezés nem az előírt EU követelményeknek megfelelő, akkor a gázkészülék jogszerűen mégis üzembe helyezhető, amennyiben a gázfelhasználó berendezés használatbavétele 2016.07.01.-előtt megvalósul. 2016.07.01. után kizárólag az EU rendelet előírásainak megfelelő készülék helyezhető üzembe. Amennyiben a kiviteli terv tartalma szerint nem ilyen berendezést terveztek üzembe helyezni 2016.07.01. után, úgy az üzembe helyezés nem végezhető el, így kérjük a kiviteli terv módosítását kezdeményezni szíveskedjenek annak tervezőjével.

Az egyetemes szolgáltatásra nem jogosult felhasználási helyen 2015. szeptember 26-át követően a rendeletekkel érintett tervezett gázfelhasználású fűtőberendezéseknek és vízmelegítő berendezéseknek a rendeletekben foglaltaknak (szezonális helységfűtési hatásfokra, vízmelegítési hatásfokra, hangteljesítményszintre vonatkozó előírásainak) maradéktalanul meg kell felelniük. Amennyiben a kiviteli terv tartalma szerint nem ilyen berendezést terveztek, akkor kérjük a kiviteli terv módosítását kezdeményezni szíveskedjenek annak tervezőjével.

Felhívjuk figyelmüket arra, hogy a földgázellátásról szóló 2008. évi XL törvény 88.§ (1) értelmében: "A csatlakozóvezeték és a felhasználói berendezés létesítése az ingatlantulajdonos kötelezettsége. Az elkészült csatlakozóvezeték és a felhasználói berendezés az ingatlantulajdonos tulajdonát képezi. A csatlakozóvezeték és a felhasználói berendezés üzemeltetése a felhasználó kötelezettsége."